Fire personer dømt for hvitvasking

I en Økokrim-sak har Drammen tingrett dømt fire personer for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger.

De fire dømmes i en større sak der hovedmannen i saken tidligere i år ble dømt for omfattende momsbedragerier, skatteunndragelse og utroskap.

To av de dømte, henholdsvis bror og svigerinne av hovedmannen, ble dømt til seks måneders fengsel hver for forsettlig hvitvasking. De to andre, som også er slektninger av hovedmannen, fikk 30 dagers fengsel hver for uaktsomme overtredelser.

For den ene av dem var dommen betinget.

Ifølge dommen skal de fire ha stilt sine bankkonti til disposisjon for hovedmannen, og hjulpet han med å hvitvaske penger ved å føre de gjennom sine kontoer. De skal også ha mottatt noe av utbytte av hvitvaskingen.

Til sammen skal de fire ha hjulpet hovedmannen med å hvitvaske nær fire millioner kroner. Retten anser heleriet som grovt på grunn av den store summen de har bidratt til å vaske.