Finner færre og færre brudd

Færre brudd oppdaget og flere brudd som blir løst på stedet. Det er oppsummeringen fra LOs sommerpatrulje.

LO Sommerpatrulje

Selv om sommerpatruljen kommer som er vaktbikkje, opplever de å bli tatt godt imot av bedriftene de besøker.

Foto: Oda Viken / NRK

Sommerpatruljene har i år besøkt 5.850 bedrifter over hele landet. Målet til patruljene er å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven for sommervikarer.

Totalt fant de brudd ved 39,8 prosent av bedriftene, en liten nedgang fra i fjor.

– Dette viser at sommerpatruljen fungerer og er viktig. Mange unge kjenner ikke til hva de har krav på. I tillegg viser dette at de aller fleste bedriftseiere i Norge er seriøse og opptatt av å gi unge et godt første møte med arbeidslivet, sier leder av LOs sommerpatrulje Bjarne Lagesen.

LOs sommerpatrulje fylke til fylke

Fylke

Antall besøkte bedrifter

Antall bedrifter med brudd

Østfold

587

154

Oslo/Akershus

903

358

Hedmark

172

33

Oppland

340

112

Buskerud

372

138

Vestfold

268

88

Telemark

248

52

Agder

259

128

Rogaland

427

227

Hordaland

340

154

Sogn og Fjordane

261

94

Møre og Romdsal

350

89

Trøndelag

755

409

Nordland

282

143

Troms

164

47

Finnmark

122

38

Flere får kontrakt

Spesielt glad er Lagesen for at antallet brudd når det gjelder kontrakter har gått ned. For 18 år siden manglet nesten 30 prosent av alle sommervikarer kontrakt. Dette har sunket kraftig, og nå er det kun åtte prosent som ikke har skrevet kontrakt.

Ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen

Ungdomsrådsgiver Bjarne Lagesen kan fortelle om færre brudd enn tidligere år.

Foto: LO

– Arbeidskontrakt er viktig fordi det er det eneste beviset på at du faktisk jobber ved et sted og det er avtalen med spillereglene mellom deg og arbeidsgiver, forklarer Lagesen.

De har derfor hatt fokus på dette de siste årene, og han har sett en tydelig utvikling på antallet som ikke har kontrakt.

– Det går nedover for hvert år, og vi er glad for å se at det vi setter på dagsorden får effekt.

Vikarene tar kontakt

Bare i Østfold har sommerpatruljen besøkt nesten 600 bedrifter. Vegard Finnes har vært ansvarlig for patruljen i fylket, og han forteller at ungdommen er flinke til å ta kontakt når de er på besøk.

– Det er mange som er flinke til å spørre om ting de lurer på. Jeg ser det er viktig at vi er ute, for det er nok enklere å spørre oss som er en tredjepart.

Han forteller at det har vært mange gode opplevelser ved besøk.

– Det er mange bedrifter som er flinke og følger regelboka. Det fører til mange gode og positive møter.

Flere brudd rettes på stedet

Også flere av bruddene som oppdages blir ordnet på stedet. Her har det vært over en dobling av saker som ordnes.

– Dette gjelder stort sett saker der sommervikaren ikke har kontrakt. Hvis vi oppdager feil tar vi en prat med arbeidsleder hvis personen er til stede. Mange reagerer da med at de ikke var klar over disse reglene, forteller Lagesen.

Samtidig som det meste er positivt, er det oppgang i antallet brudd på overtid og bestemmelser for arbeidstid. Disse går fra 12,8 prosent til 14,9 prosent.