Hopp til innhold

Ble fortalt om «negerarbeid» i intervju: – Ikke diskriminering

Wahid Shah ber likevel folk stå sammen i kampen mot diskriminering og rasisme.

Advokatfullmektig Wahid Shah.
Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK
Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Under et jobbintervju brukte Finans Norge uttrykket «negerarbeid».

Det er ikke diskriminerende mot han som ble intervjuet, mener Diskrimineringsnemnda.

Det var Wahid Shah som klaget inn saken, etter en dårlig opplevelse under et intervju.

– Jeg vil si at jeg er overrasket, sier Shah til NRK.

Han er glad Diskrimineringsnemnda likevel slår fast at det er uakseptabelt å bruke ord som «negerarbeid», selv om de mener det ikke er diskriminering eller trakassering.

Wahid Shah håper at saken kan være en påminnelse til samfunnet.

– Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å være bevisste på språk og holdninger, og til å stå sammen i kampen mot diskriminering.

– Det er negerarbeid

Shah hadde søkt på en jobb som jurist i Finans Norge. Etter to runder med intervjuer hadde han bare gode erfaringer, men i januar 2022 på det tredje intervjuet, endret ting seg.

Tre personer fra Finans Norge deltok under intervjuet.

Omtrent halvveis ut i praten spurte Shah om typiske arbeidsoppgaver i jobben.

Svaret fra den ene ansatte i Finans Norge, er noe han sent vil glemme.

– Hos Finans Norge har vi som vanlig noen spennende oppgaver og andre ganger oppgaver som er ork. Noen ganger har vi oppgaver som er ... Hva skal jeg kalle det? Det er negerarbeid.

Ifølge klagen så personen Shahs reaksjon, og sa at det var ment «i positiv forstand».

Måneden etter bestemte Shah seg for å sende en klage til Diskrimineringsnemnda.

Nemnda: – Ikke brudd

Nemnda mener dette ikke er diskriminering på grunn av etnisitet. Grunnen er at de mener det ikke fikk noen konkret betydning for Wahid Shah.

– Nemnda kan derfor ikke se at Shah direkte ble behandlet dårligere enn andre ved at Finans Norge AS beskrev enkelte arbeidsoppgaver som «negerarbeid» under intervjuet, heter det i avgjørelsen.

NRK forklarer

Hva er Diskrimineringsnemnda?

Man får ikke fri rettshjelp til diskrimineringssaker. Dermed blir nemnda et alternativ til domstolen.

I Diskrimineringsnemnda sitter et sekretariat, ledere og medlemmer.

Sekretarietet forbereder klager som kommer inn og lederne og medlemmene avgjør sakene.

De behandler klager om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse.

Jurister, dommere, advokater og professorer av gjør sakene.

Nemnda kan kan kreve stans, retting og andre tiltak som er nødvendige for å stoppe blant annet diskriminering og trakassering.

De er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet.

I avgjørelsen skriver nemnda at de skjønner hvordan bruken av ordet «negerarbeid» kan ha påvirket Wahid Shah negativt under intervjuet.

Men det er ingen grunn til å tro at ordbruken påvirket hva slags inntrykk Finans Norge fikk av ham.

– Det er tvert imot fremhevet at Finans Norge mente Shah gjorde et godt tredjegangsintervju, skriver de videre.

Under sterk tvil har de også kommet fram til at ordbruken heller ikke kan ses på som trakassering.

Nemnda mener likevel selskapet brøt opplysningsplikten. Shah ba nemlig om informasjon om personen som fikk tilbud om jobben, men fikk ikke det.

Uakseptabel ordbruk

Selv om ordbruken verken var diskriminerende eller trakasserende i lovens forstand, så mener nemnda likevel at man ikke skal bruke slike ord, skriver de i en pressemelding.

Direktøren i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, mener denne type ord i arbeidslivet er uakseptabel.

– Jeg håper derfor at aktørene i arbeidslivet tar til seg denne avgjørelsen, og forstår hvor alvorlig det er dersom man velger å bruke denne typen uttrykk i fremtiden.

Intern evaluering

Finans Norge har tidligere beklaget hendelsen. Og beklager den igjen i dag.

De sier at ordbruken ikke er representativ for dem, og sier den er uakseptabel.

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, skriver i en e-post til NRK at ordbruken ikke påvirket ansettelsesprosessen som både de og nemnda mener ikke var diskriminerende.

Fåne legger til at de har lært av denne saken.

Uavhengig av behandlingen i nemnda er det viktig at Finans Norge som organisasjon lærer av dette. Derfor har vi gjennomført en intern evaluering hvor også de tillitsvalgte var involvert.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne er kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Ikke enig med nemnda

Lederen i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, har tidligere sagt medlemmene i Diskrimineringsnemnda ikke forstår rasisme.

Han mener saken til Shah beviser dette nok en gang.

– Nemnda tar ikke innover seg hvordan det er å bli møtt med rasisme fra mennesker som står i en maktposisjon.

Hatem Ben Mansour

Hatem Ben Mansour er leder i Antirasistisk Senter.

Foto: Artur do Carmo / NRK

Videre sier Ben Mansour at han mener Shah både ble trakassert og diskriminert selv om ordet som ble brukt ikke var rettet direkte mot ham.

– Det kom fram i saken at ordet ikke er brukt i de andre intervjuene. Så assosiasjonen kom da han skulle intervjues, sier Ben Mansour.