Filipstadulykken: – Ene og alene Bane Nors ansvar, mener familien

I februar omkom Even Warsla Meen (15) i en ulykke i togtunnelen på Filipstad i Oslo. Familien reagerer på Bane NORs rapport om ulykken.

Togområdet på Filipstad

Togtunnelen på Filipstad er et parkeringsområde for tog som ikke er i trafikk. Det var her ulykken skjedde.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

23. mai møtte Bane Nor Foreldreutvalget på Ruseløkka skole i Oslo, hvor Even Warsla Meen var elev. Der la de frem sin rapport om ulykken med en rekke tiltak.

Rapporten inneholder uttalelser som bagatelliserer Bane NORs ansvar, mener advokat Sven Knagenhjelm. Han representerer gutten som overlevde og foreldrene til Even Warlsa Meen.

Det var den 24. februar at 15 år gamle Even Warsla Meen, kjæresten hans og en kamerat tok seg inn i togtunnelen på Filipstad. En av ungdommene kom i kontakt med en ledning og det oppstod en eksplosjon.

Even Warsla Meen mistet livet, mens de to andre ungdommene ble hardt skadet i ulykken.

Rapporten tar for seg hva som skjedde og hvilke tiltak Bane Nor skal gjøre i etterkant av ulykken, men familiens advokat mener den gir inntrykk av at ungdommene kan bebreides.

– Dette har sikkert ikke vært Bane NORs hensikt, men det kunne ha vært unngått dersom innholdet i pressemeldingen hadde blitt forelagt oss på forhånd, skriver han.

– Med det vi nå vet om omstendighetene rundt ulykken, er det ingen grunn for Bane Nor til å vente på Havarikommisjonens rapport eller politiets undersøkelser for å kunne slå fast at ulykken ene og alene er deres ansvar, skriver han i pressemeldingen.

Blomster og lys ved tunnelen

Det ble lagt ned blomster og tent lys etter ulykken.

Foto: NRK

For tidlig

– Dette er en intern ulykkesrapport om fakta, uten bebreidelser. Fokus er på oss og hva vi kan forbedre oss på, sier Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane Nor til NRK.

Ifølge Bane Nor er det altfor tidlig å si noe om skyldspørsmålet før kartleggingen av hendelsen er ferdig.

– Ansvarsspørsmålet beror på en sammensatt vurdering og ikke enkeltelementer eller brudd på interne regelverk, sier Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane Nor til NRK.

Men selskapet forstår at prosessen med å avklare saken er vanskelig for de pårørende. Skarpen sier til NRK at de ansatte ved Bane Nor har vært sterkt preget av hendelsen.

– Vi forstår godt de pårørendes sorg og fortvilelse og vi i Bane Nor ønsker selvfølgelig at noe slikt aldri skal skje igjen, sier Skarpen.

– Dette er svært alvorlig

I rapporten innrømmer Bane Nor at 30 meter av gjerdet rundt Filipstadtunnelen var lavere enn deres eget regelverk tilsier. Det var heller ikke skiltet med «adgang forbudt», men gjerdet er nå utbedret.

Advokat Knagenhjelm reagerer spesielt på noen uttalelser i Bane Nor-rapporten:

«Det er vanskelig i en slik hendelse å si hva som kunne forhindret ulykken, da barrierer vil ha ulik effekt på personer, men det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade.»

Han mener dette kan leses som at et fungerende gjerde eller skilt med advarsel om høyspenning ikke nødvendigvis ville stoppet ungdommene i dette tilfellet.

– Dette er svært alvorlig. Faktum er at det er en rekke forhold som hver for seg ville ha forhindret denne ulykken, skriver Knagenhjelm i pressemeldingen.

Dersom det ikke hadde vært hull i gjerdet og gjerdet hadde vært høyt nok, ville ikke ulykken skjedd, mener advokaten. Han viser til at ungdommene tok seg inn på området som følge av en ren impulshandling.

– Ungdommene var ikke taggere. De hadde ikke med seg klippeutstyr eller stiger som ville gjort det mulig å forsere gjerdet dersom det hadde vært i forskriftsmessig stand.

Gjerde Filipstad

30 meter av gjerdet rundt Filipstadtunnelen var ikke skiltet med «adgang forbudt» og var lavere enn Bane NORs eget regelverk tilsier.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Varslet 11 tiltak

Bane Nor varslet 11 tiltak i ulykkesrapporten. Blant annet å forbedre kvaliteten på inspeksjoner, tettere dialog med utsatte naboer og vurdere gjerder som ikke kan klippes over og som er vanskelige å klatre på.

– Det var en forferdelig ulykke og den preger oss sterkt, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur i Bane Nor i pressemeldingen som kom med rapporten.

Filipstadtunnelen er et parkeringsområde for tog som ikke er i trafikk. I løpet av de siste årene har det vært flere tilfeller der uvedkommende har kommet seg inn på området.

– Vi var klar over at taggere fra profesjonelle miljøer hadde vært inne på området, men vi visste ikke at vanlig skoleungdom tok seg inn der. Det har vi fått informasjon om først etter ulykken, sier Aarnes.

Bane Nor har registrert 36 uvedkommende besøk siden 2010.