– Stiller høyere krav til kommunen

Barnevernet i Østfold får kun 15 av de nesten 30 stillingene de har søkt om.

Fylkessekretær i Fellesorganissjonen i Østfold, Kristine Hval Blekken,

Kristine Hval Blekken i Fellesorganisasjonen.

Foto: Pål Andersen / NRK

Hovedtillitsvalgt for de barnevernsansatte i Østfold, Kristine Hval Blekken i Fellesorganisasjonen, mener det stiller høyere krav til kommunene.

– Vi vil på det sterkeste advare kommunene mot ikke å følge opp med å selv bevilge de stillingene som de ikke har fått over de øremerkede statlige midlene, sier hun.

Kommunene har søkt om flere stillinger til barnevernet, men har kun fått halvparten av de nesten 30 stillingene de mener det er behov for. Det betyr ikke at kommunene kan legge ansvaret over på staten, mener Hval Blekken.

– Behovet er der, og kommunene er ansvarlige for å drive forsvarlig. Selv om de ikke kan få staten til å betale hele regningen.

Flere barnevernsansatte sliter i dag med store saksbunker og har dobbelt så mange saker som bemanningsnormen tilsier. Det bør politikerne gå etter i sømmene, mener hun.

– Vi er klinkende klare på at dersom kommunene skal klare å yte gode nok tjenester, så må de legge seg på bemanningsnormen. Og det er 10–15 saker i snitt per saksbehandler. Politikerne kan sjekke sin egen tjeneste, og dersom de avviker fra normen, så bør de be om en redegjørelse for hvordan kommunen da leverer forsvarlige tjenester.

Les også: