Fikk anke avvist av Høyesterett

Mørk Engebretsen Invest AS og Hampshire AS fikk i dag sin anke avvist av Høyesterett. Svineprodusentene hadde anket en dom fra lagmannsretten som fastslo at et erstatningskrav selskapene hadde fremmet mot kommunal- og moderniseringsdepartementet var foreldet. Erstatningskravet kom på bakgrunn av en rettsprosess hvor svineprodusentene fikk snudd en avgjørelse gjort av Fylkesmannen gjennom rettsapparatet. Kravet var på 29 millioner kroner.