Karantene i fengsel ga kort soning etter fyllekjøring med vogntog

En rumensk vogntogsjåfør slipper med fjorten dager i fengsel etter fyllekjøringen på E6. Grunn: Koronakarantene i fengsel regnes som isolasjon.

Lastebil med sjåfør som hadde høy promille.

Det rumenske vogntoget ble tauet inn og sjåføren sitter nå i fengsel for å ha fyllekjørt på E6 med over to i promille.

Det var en bilist som meldte fra om den farlige kjøringen på E6 i Sarpsborg sist helg. Et vogntog vinglet mellom vegskulder og venstre kjørefelt.

Den rumenske sjåføren i 30-åra ble stanset ved Missingmyr i Råde. Han hadde 2,12 i promille, mens den lovlige grensen er 0,2.

Allerede tirsdag ble det avsagt dom i Sarpsborg tingrett. Sjåføren tilsto fyllekjøringen, og ble dømt til 24 dagers ubetinget fengsel. I tillegg fikk han 30.000 kroner i bot og mistet førerretten i Norge i to år.

Men han trenger bare å sone i 14 dager. Grunnen er at han må sitte i korona-karantene i fengsel, siden han kom over grensa fra Sverige.

Fikk en ukes fradrag

Det var Borgarting lagmannsrett som nylig avgjorde at karantene i fengsel er å regne som isolasjon siden man ikke får møte andre fanger og bare får lufting alene.

Dermed skal det gis én dags fradrag for hver andre dag man sitter fengslet i karantene.

Advokatfullmektig Marius Otterstad forsvarte rumeneren i tingretten denne uka.

Marius Otterstad

Advokatfullmektig Marius Otterstad forsvarte den rumenske sjåføren som fyllekjørte med vogntog på E6 sist helg. Nå sitter sjåføren i fengsel, men bare i to uker.

– Dommen fra lagmannsretten er så fersk at den ikke er på lovdata ennå, men aktor kjente til den, og tingretten var enig i at soningstiden skulle reduseres med sju dager, sier Otterstad.

Rumeneren soner nå de to ukene i Indre Østfold fengsel. Han fikk også tilståelsesrabatt, og fratrekk for tre dager i varetekt endte det med fjorten dagers soning.

Dommen slår fast at dette var en handling med stort skadepotensial. Siktede kjørte semitrailer på E6 med høy promille over en lengre strekning, noe som gir betydelig fare for andre i trafikken.

Angret veldig

Otterstad sier at sjåføren ga uttrykk for sterk anger i retten.

– Han forklarte at han hadde drukket på grensen til Norge sammen med andre sjåfører under en lengre pålagt hvileperiode.

Han skal ha fortsatt å drikke etter at de andre ga seg. Søndag ettermiddag følte han seg bra og bestemte seg for å kjøre videre på vei mot Kristiansand, selv om han hadde drukket samme dag.

På vei fra Svinesund mot Sarpsborg følte han seg uvel og begynt å se etter et sted å stanse.

I mellomtiden hadde en bilist sett at vogntoget «sjanglet» på E6 og varslet politiet. De rakk å stanse ham før han selv fant et sted å stoppe.

– Skjer jevnlig

Senest i januar i år fortalte NRK at politiet mener rusede sjåfører på utenlandske vogntog er et økende problem her i landet.

Daniel Wallin Holm

Krimsjef Daniel Holm i Moss sier den rumenske sjåføren utgjorde en betydelig fare i trafikken.

Foto: Petter Larsson / NRK

Krimsjef ved politiet i Moss, Daniel Holm, sier det er lite statistikk på hvor mange yrkessjåfører som er ruspåvirket og blir stanset av politiet.

– Men vi opplever med jevne mellomrom at yrkessjåfører blir tatt for fyllekjøring, sier han.