Hopp til innhold

Stanser virusjakt i kloakken

I halvannet år har FHI testet avløpsvannet for å gi tidlige varsler om smittebølger og nye koronavarianter. Nå reagerer forskere på at virusjakten i kloakken avsluttes.

VIRUSSPORING-040820S-TL

Prøver fra renseanlegg har gitt FHI tidlige varsler om smittebølger og nye koronavarianter. Nå avsluttes virusjakten i kloakken.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Dette er et skadelig virus som har forårsaket en overdødelighet i befolkningen. At man velger å nedprioritere denne overvåkingen er helt uforståelig og veldig trist, sier infeksjonsmedisiner og forsker Arne Søraas.

Lege og forsker Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

Infeksjonsmedisiner og forsker Arne Søraas.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Gjennom deler av koronapandemien har prøver av avløpsvannet vært et nyttig redskap for å avdekke nye virusvarianter og smittebølger.

Nylig varslet FHI om en tydelig økning i koronasmitte i befolkningen, og oppfordret folk i de anbefalte gruppene om å vaksinere seg så raskt som mulig.

Oppfordringen kom delvis som et resultat av prøver hentet fra avløpsvann.

Les også Her skal de lete etter koronavirus i kloakken

Sentralrenseanlegget til Interkommunalt vann-, avløps, og renovasjonsverk IVAR, i Mekjarvik, Randaberg.

Ga tidlig varsel om smitte

Siden oppstarten i fjor har det vært hentet vannprøver fra en rekke renseanlegg i Norge, men prosjektet har blitt nedskalert underveis.

FHI innrømmer at overvåkingen har gitt verdifull informasjon under pandemien.

I sin egen evaluering av prøveprosjektet konkluderer FHI med at kloakkprøvene ga signaler på ny smittebølge 1–2 uker tidligere enn andre tilgjengelige overvåkingssystemer. Samtidig ble nye virusvarianter oppdaget tidligere.

Også lokale helsemyndigheter dro nytte av systemet, for å følge med på smitteutviklingen i en periode hvor testaktivitet er lav.

Likevel avsluttes overvåkingen.

Les også For få vaksinerer seg før virussesongen: – Vi ligger bakpå

Espen Rostrup Nakstad

Rammet av kutt

Vi skulle gjerne hatt denne muligheten, men vi analyserer fortsatt et utvalg av prøver som sendes inn til oss, og kan da følge med på endringer av virusets egenskaper, sier avdelingsdirektør Siri Laura Feruglio i avdeling for smittevern og beredskap | Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Siri Laura Feruglio i avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Siri Laura Feruglio i avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Privat

Hun påpeker at FHI benytter flere andre systemer for å vurdere smittesituasjonen. Blant annet antall innlagte på sykehus og intensivavdelinger, legekonsultasjoner, og prøver tatt ved utvalgte legesentre.

I fjor høst ble FHI utsatt for kraftige økonomiske nedskjæringer, som førte til en rekke oppsigelser. Den gang advarte daværende FHI-direktør Camilla Stoltenberg mot å svekke beredskapen. Hun fikk også støtte fra forskerhold.

Avdelingsdirektør Feruglio bekrefter at beslutningen om å avvikle virusovervåkingen kan knyttes til de økonomiske kuttene.

Ja, dette var ett av de tiltakene instituttet fikk midlertidige midler til, sier Feruglio.

Les også Dårlig politikk for neste pandemi

20211104. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har invitert kommunene til dialog vedrørende koronasituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg er også til stede.

– Veldig trist

EU ba i 2021 sine medlemsland om å prioritere overvåking av avløpsvann, spesielt når muligheten til å teste seg er dårligere.

Nesten samtlige valgte å følge oppfordringen.

Danmark er et av landene som har satset tungt på denne type overvåking av smitte i befolkningen.

Beslutningen om å avslutte prosjektet i Norge møter nå motbør fra forskerhold.

– Korona er det viruset som tar flest menneskeliv i Norge nå. Det overrasker meg at man bare dropper dette. Vi mister kritisk informasjon, sier infeksjonsmedisiner og koronaforsker Arne Søraas.

Han mener at Norge nå i mindre grad er i stand til å avdekke nye koronavarianter som dukker opp.

– Man mister en mulighet til å finne nye varianter tidligere, sier Søraas.

Rebecca Cox

Rebecca Jane Cox, professor og leder ved influensasenteret ved Universitet i Bergen

Foto: Christian Lura / NRK

Han får støtte fra Rebecca Jane Cox, professor og leder ved influensasenteret ved Universitet i Bergen.

– Det er veldig trist at dette avsluttes. Man burde i det minste fortsette dette prosjektet gjennom vinteren, når det er mye smitte i omløp, sier Cox.

Hun mener overvåkingen av virus i kloakken var viktigere tidligere i pandemien, men at det fortsatt er et viktig verktøy for å få en oversikt over smittesituasjonen.

– Et land som Norge burde være i stand til å opprettholde dette systemet, sier Cox.

Les også Danskene vil kontrollere kloakken for korona

Jørgen tar en pinne

Selv om prosjektet stanses, betyr ikke det at FHI legger avløpsovervåkingen fullstendig på is. I fremtiden kan nemlig flere virus avdekkes i kloakken, gjennom et europeisk samarbeidsprosjekt.

I dette prosjektet vil man styrke kompetansen på avløpsovervåkning for flere potensielt alvorlige smittestoffer, og sørge for at dette kan integreres med annen type infeksjonsovervåking i Norge og Europa, sier avdelingsdirektør Siri Laura Feruglio.