FFK Sport ASA 11 millioner i rødt

Fredrikstad Fotballklubbs driftsselskap har et kraftig underskudd etter første halvår på grunn av sviktende spiller- og billettsalg.

Ny FFK-keeper

FFK Sport ASA må selge spillere for å bedre den økonomiske situasjonen.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK / NRK

FFK Sport ASA har et underskudd på drøyt 11 millioner kroner etter første halvår i år.

Manglende spiller- og billettsalg

På FFKs hjemmesider skriver direktør Runar Henriksen at underskuddet blant annet skyldes manglende spillersalg, færre markeds- og medieavtaler og reduserte billettinntekter.

Finanskrisen har truffet FFK hardt, men ledelsen mener likevel at klubben er bland de bedre fotballklubbene i Norge på de fleste regnskapsmessige nøkkeltall.

- Vi har jo hatt en kostnadsbase i selskapet som er større enn inntektene, og dermed var det forventet et visst spillersalg av noen nøkkelspillere i sommervinduet. Det skjedde ikke på grunn av en skadesituasjon. Den tabellposisjonen som vi innehar nå er mye lavere enn det vi hadde budsjettert med i forhold til markeds- og medieavtalen. Der hadde vi budsjettert med en sjetteplass, og nå ligger vi et annet sted på tabellen, og det vil gi reduserte inntekter fra markeds- og medieavtalen. I tillegg er vi rammet, om ikke så sterkt som resten av fotball-Norge, av noe reduserte billettinntekter, sier Henriksen til NRK.

Lavere driftsinntekter enn budsjettert

Regnskapet ved utgangen av juni viser totale driftsinntekter på drøye 39 millioner kroner mot et budsjett på 48,7 millioner.

Driftsinntektene var på samme nivå som året før.

Driftskostnadene (før avskrivninger) beløp seg til 45,6 millioner kroner. Budsjettet var på 42,7 millioner.

Resultatet etter finans viser et underskudd på drøyt 11 millioner kroner.

FFK Sport ASA er nå avhengig av å selge spillere for å bedre økonomien.

Klubbdirektør Henriksen sier at klubben nå arbeider for å få en garanti fra kommunen og en midlertidig finansieringsavtale i påvente at av spillere kan selges enten i vinter eller til sommeren.