Ferdig utbygd i Moss i 2021?

Byplanlegger Terje Pettersen i Moss tok med seg positive nyheter hjem fra dagens InterCity-konferanse i Oslo.

Tog, Moss jernbanestasjon
Foto: Tomas Berger / NRK

På konferansen, som ble arrangert av Jernbaneverket, kom det signaler om at en ny jernbanestrekning gjennom Moss bør være ferdig når Follotunnelen er det samme. Tunnelen er tenkt ferdig i 2021, og da legger Pettersen to og to sammen.

Jernbaneverket var også klare på at selve arbeidet kan starte i 2017.

– Det er hyggelig at Jernbaneverket nå tør å være litt tydeligere på når jernbanen gjennom Moss kan være ferdig. At den i hvert fall kan stå ferdig i 2021, og det er kanskje et par år tidligere enn det som har vært lovet gjennom Nasjonal Transportplan.

Ser klarere

Pettersen har regnet med at Jernbaneverket har hatt litt å gå på. Samtidig tror han de merker presset fra omgivelsene, og at det fører til at de prøver å korte ned på både planlegging og byggetid.

– De begynner vel å få litt mer oversikt over gjennomføringen av prosjektet og hvordan de kan prioritere mellom prosjekter.

– Det har hele tiden vært sagt at Mosseprosjektet må stå ferdig for å få fullt utbytte av Follotunnelen. Og den skal være ferdig i 2021, og da er det nok ganske sammenfallende, mener Pettersen.

  • Les også:

Vil ha togutbygging innen 2027

Statsrådens signal: Bygg ut ved stasjonene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt et foredrag, der hen viste frem et fremtidsbilde av jernbanen i Norge og på Østlandet i 2025.

Fra statsrådens kontor kom det andre, minst like viktige signaler under konferansen, mener en annen av konferansens deltagere. Fylkeskommunens samferdselssleder Olav Moe (KrF) bet seg merke i at det på konferansen ble varslet at kommuner som er flinke til å fortette seg rundt togstasjoner vil få prioritet.

Det kan være det som skal til for å få et oppstykket fylke til å dra i samme retning, mener Moe.

– Det er en spennende måte å tenke på. Et incitament til de kommunene som tenker litt nytt og rasjonelt.

– Så hvis Sarpsborg bygger mest mulig i nærheten av togstasjonen sin, så kan Østfoldbanen bli prioritert?

Det er hyggelig at Jernbaneverket nå tør å være litt tydeligere på når jernbanen gjennom Moss kan være ferdig.

Terje Pettersen, byplanlegger

– Slik kan det leses. Om det var intensjonen til statsråden vet jeg ikke, men i hvert fall gir det en fin mulighet for at kommunene, som viktige knutepunktsaktører og premissleverandører. Det kan være de som drar prosjektene framover og får litt internkonkurranse med positivt fortegn.

Samarbeid, eller bli hengende etter

Men da må det bli slutt på intern kniving, mener samferdselspolitikeren.

– Jeg tror ikke Østfold er selve kroneksempelet på gode samarbeidsforhold mellom kommunene. Lokal- og fylkespolitikere har en jobb å gjøre med å snakke bedre sammen og snakke hverandre opp.

– Kan dette hjelpe østfoldingene til å samarbeide bedre?

– Rikspolitikere og kanskje også ikke minst statsråden er veldig opptatte av at man er enige lokalt. Kan vi få til gode samarbeidsløsninger så vil det tjene hele Østfoldbanen, tror jeg

– Tenker fylket "Slutt å krangle nå unger, så får vi til dette"?

- Ja, det tenker vi absolutt. Det er klart at med de interne konfliktene vi har på prosjekter i Østfold, så blir man litt frustrert. her har vi klart mye å hente.