Hopp til innhold

Fengsles før de rekker å søke asyl

Mindreårige asylsøkere som kommer til Moss Lufthavn Rygge med falske papirer, havner i fengsel før de får søkt asyl.

Moss lufthavn Rygge

Norsk organisasjon for asylsøkere mener at Moss tingrett bryter med flyktningkonvensjonen når asylsøkere som ankommer Moss Lufthavn Rygge blir fengslet før de får mulighet til å søke asyl.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere Sylo Taraku som hevder dette.

Les også:

- Fengsler asylsøkere systematisk

Han mener politiets praksis og Moss tingretts saksbehandling strider mot flyktningkonvensjonen.

- De fengsler asylsøkere ganske systematisk, inkludert enslige mindreårige, sier Taraku.

Video nsps_upload_2009_6_25_17_56_5_317.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Han er svært kritisk til at mindreårige asylsøkere med falske papirer fengsles før de rekker å søke asyl.

- Den eneste løsningen for å ta seg inn i landet, er ofte ved hjelp av falske papirer, mener han.

- Er nødt til å bruke menneskesmuglere

Norsk organisasjon for asylsøkere har orientert FN om dette, og venter nå en reaksjon derfra.

- De fleste asylsøkere er nødt til å bruke menneskesmuglere for å komme seg til Europa for å kunne søke om beskyttelse her. Derfor blir det helt urimelig å begynne å straffe dem for å komme på denne måten, sier Taraku.

Norsk organisasjon for asylsøkere har nå orientert FN om dette og venter nå en reaksjon derfra.

- Bryter ikke flyktningkonvensjonen

Visepolitimester i Østfold politidistrikt Tor Klepper mener flyktningkonvensjonen ikke blir brutt.

- Flyktningkonvensjonen er ikke norsk rett. Det er en anbefaling.

- Den konvensjonens paragraf 31 skal vedkommende direkte fra et land hvor vedkommende er direkte truet. Artiklene sier også at når de kommer til Norge, skal de vise med en gang overfor myndighetene at de kommer i den hensikt å søke asyl. Det gjør de ikke. De viser et falsk pass, sier Klepper.

Seniorrådgiver Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere mener imidlertid at det er for mye å forvente at unge flyktninger skal kunne regelverket til punkt og prikke.

- Barn som er på flukt, er i en spesielt sårbar situasjon. Myndighetene må ta spesielt hensyn til dem når de kommer og søker om asyl, sier Taraku.