Fengselsprest får beholde jobben etter homodebatt

Tillitsvalgte i Indre Østfold fengsel mener ledelsen er feige når de lar fengselsprest Jens Fredrik Brenne fortsette i jobben.

Fengselsprest Jens Fredrik Brenne ved Indre Østfold Fengsel i studio under Debatten på NRK.

Jens Fredrik Brenne har jobbet som fengselsprest i Indre Østfold siden 2007. Nå har ikke de ansatte lenger tillit til at han kan gjøre en god nok jobb.

Foto: NRK

– Slik jeg ser det er alternativet at vi ikke har en prestetjeneste. Derfor har vi sett på ulike alternativer som er tilfredsstillende for oss og de innsatte, sier fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Jens Fredrik Brenne har jobbet som prest i fengselet siden 2007. Men nylig krevde de ansatte ved fengselet at 67-åringen måtte fjernes fra stillingen.

Grunnen var hans offentlige uttalelser om homofili i VG-dokumentaren «Homoterapi» og Debatten på NRK. På spørsmål om hva som var problemet med homofilt samliv, svarte han blant annet:

«Gud liker det ikke, for å si det sånn».

Det var under Debatten på NRK 5. november at prest Jens Fredrik Brenne uttalte at Gud ikke liker homofili.

Får fortsette

Prestens uttalelser, kombinert med at han fronter organisasjonen Til Helhet, som ifølge VG har formidlet at det finnes veier ut av homofili, gjorde at de ansatte mistet tilliten til ham, og de krevde derfor å få ham erstattet med en annen prest.

Men nå har fengselet, prost Kåre Rune Hauge og biskop Atle Sommerfeldt bestemt at Brenne skal få fortsette i jobben.

– Dette er jeg glad for, for jeg trives kjempegodt. Jeg har vært fengselsprest i 12 år, og det jeg har opplevd viser hvilken tillit jeg har. Jeg har gjort en god jobb, sier Brenne til NRK.

Fengselet får samtidig noe økt prestetjeneste til rådighet for at alle skal ha en prest å snakke med.

– Vi ser på alternativer med at andre prester eventuelt kan komme inn for å ivareta de innsatte som ikke har tillit, så må vi vurdere hva som er tjenlig for Kriminalomsorgen på sikt, sier fengselsleder Valseth.

Fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Kritiserer ledelsen

Tillitsvalgt Jørgen Nordgård fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund er derimot ikke fornøyd med løsningen. Han mener ledelsen har tatt en feil avgjørelse.

– Jeg synes det er feil å ikke bestemme seg for at presten ikke kan komme i fengselet. Vi burde bestemme i vårt eget hus og si at vi ønsker en ny prest eller eventuelt klare oss uten, sier han.

Tillitsvalgt Jørgen Nordgård i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Indre Østfold Fengsel.

Jørgen Nordgård i Kriminalomsorgens Yrkesforbund er ikke fornøyd med løsningen om å la Brenne få fortsette i fengselet.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Synes du fengselsledelsen er feige?

– Ja, og jeg har formidlet til fengselsleder at jeg synes dette var en dårlig beslutning og at jeg ikke støtter den. Men vi må bare respektere det og ta det derfra.

Nordgård får støtte fra Espen Hvidsten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

– Det er svært uheldig. Innsatte er en sårbar gruppe mennesker som trenger støtte og en samtalepartner. Da hadde det vært fint med en som ikke har med seg den ballasten, sier han.

Ikke grunnlag for avskjed

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme understreker at det ikke har vært grunnlag for avskjed og at de, som Brennes arbeidsgiver, har vært opptatt av behandle saken ordentlig.

– Jeg er veldig opptatt av at vi har en ansvarlig personalhåndtering, at mennesker skal ha ytringsfrihet i Norge, og at Brenne skal få fortsette med den gode pastorale tjenesten som han gjør overfor de innsatte.

Atle Sommerfeldt

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme sier de har vært opptatt av å være en ansvarlig arbeidsgiver for Jens Fredrik Brenne.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Tror du det er innlysende at folk forstår hvilken hatt han har på seg i de forskjellige settingene?

– I fengselet er jeg nokså sikker på at alle de innsatte forholder seg til hva han gjør for dem, og ikke hva han måtte mene på et TV-program som de knapt har sett, sier han.

Overfor NRK beskriver Jens Fredrik Brenne seg som de innsattes mann. Han er ikke bekymret for at han mangler tillit fra dem han skal snakke med.

– Tillit kan man ikke ta som en Gallup-undersøkelse, det er noe som skapes i en samtale. Den type tillit jeg er avhengig av, er at folk kommer til gudstjeneste og at folk vil snakke med meg.