– Det har vært fritt frem

Fra i dag risikerer man inntil to års fengsel og fra 100.000 kroner i bøter dersom man bygger ulovlig. Mange er glade for de nye strafferammene.

Strandsonen

Mange er glade for at straffene nå er skjerpet for ulovlig bygging.

Foto: Marianne Jagland Kjeldsen / NRK

Kari og Espen Enger

Hytteeiere Kari og Espen Enger er positive til den nye loven.

Foto: Marianne Jagland Kjeldsen / NRK
Gudmund Notøy og Anne-Berit Sørlie

Rådmann Gudmund Notøy, og sjef for Kultur, plan og bygg Anne-Berit Sørlie.

Foto: Marianne Jagland Kjeldsen / NRK

En ny og strengere paragraf i plan og bygningsloven sørger for de nye straffene.

– Grunneiere tar seg for mye til rette, sier Kari og Espen Enger, som selv er hytteeiere.

Den nye paragrafen i plan og bygningsloven som trådte i kraft i dag har en strafferamme på to års fengsel. I tillegg utvides foreldelsesfristen fra to til fem år, og bøtenivået er hevet til 100.000 kroner og oppover.

Les: Flere får bygge i strandsonen

Les også: Vil dempe strandsone-konfliktene

– Har vært fritt fram

Rådmannen i Hurum, Gudmund Notøy, er glad for den nye strafferammen.

I Hurum har de 1700 registrerte saker om ulovlig bygging i strandsonen.
Til nå har det vært fritt fram for å bygge ulovlig i strandsonen, sier rådmannen i Hurum, Gudmund Notøy.

– Frem til nå har det medført liten risiko å gjøre noe ulovlig. Det viser de 1700 sakene vi har registret. Men vi har ikke kapasitet eller ressurser til å gjøre noe med disse sakene, og dette vet de som gjør disse ulovlighetene.

Notøy håper den nye strafferammen vil virke preventivt, og forhindre nye, ulovlige bygg i strandsonen.

- Den vil forhåpentligvis resultere i at man tenker før man handler, fordi straffenivået er skjerpet i den nye loven i forhold til det som har vært.

Blir jaget av grunneiere

Ulovlig brygger og andre tilbygg dukker stadig opp i fjæra.

Kari og Espen Enger har selv hytte på storsand i Hurum, og ser eksempler på at folk har bygget ulovlig i strandsonen.

– Vi har opplevd å bli jaget fra et svaberg på Tofte. Grunneieren påstod at vi vanlige turister ikke hadde adgang. Det var vemmelig, sier Kari Enger.

Ønsker razzia velkommen

De er også overrasket over hvordan enkelte grunneiere tar seg til rette.

– I nærheten av der vi har hytte er det et par steder vi ser de har bygget ulovlig, og vi er overrasket over at de kan tillate seg å gjøre det på så synlige steder. Stranda bør være tilgjengelig for alle. Jeg syntes ikke den bare skal være tilgjengelig bare for private grunneiere, sier Espen Enger.

Økokrim har varslet at de skal utføre strandsone-razzia i sommer og slå hardt ned på de som har bygget ulovlig i strandsonen.

– Vi ønsker Økokrim velkommen, sier Gudmund Notøy.