Hopp til innhold

Femsjøen-saken utsatt igjen

Byggetillatelse ble gitt i 2007. Nå dukker nye hindringer opp for hyttebyggere i Halden.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Bråstopp igjen for hyttebygger Lars Øyvind Johannessen i Halden. Hytta han fikk byggetillatelse til ved Femsjøen (bildet) er fortsatt i det blå. På grunn av manglende papirer fra Halden kommune har Fylkesmannen stoppet oppføringen av hytta inntil alle dokumenter er på plass fra kommunen.

Foto: NRK / NRK

To hyttetomter ved Femsjøen ble godkjent av Halden kommune i 2007.

Begge lå i hundremeterssonen fra Haldenvassdraget, og da en av tomteeierne søkte fikk denne bygge, men da Lars Øyvind Johannessen og samboer leverte sin byggesøknad tre måneder sener, fikk de nei.

Saken har versert i Halden kommunes egne utvalg i flere runder i perioden etter, og det er til sist gitt byggetillatelse.

Fylkesmannen har også vært involvert i saken og kalt kommunens saksbehandling for "kritikkverdig og dårlig".

- Dette er en sak Halden kommune har håndtert meget kritikkverdig. Alle som ser på denne saken vil raskt se at den er behandlet på en svært dårlig måte, sa fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn til NRK i fjor etter å ha behandlet saken.

Les også:

Utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden

Svein Olaussen (f.v.) Erik Parmer og Per Egil Evensen var blant politikerne i utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden som enstemmig sa ja til hytta ved Femsjøen i fjor.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Mangler ved kommunens oversendelse

Nå er det Fylkesmannen som slår på bremseklossene for hyttebyggingen på tomta til Lars Øyvind Johannessen og samboeren.

I et brev fra Fylkesmannen til Halden kommune, datert den 15. april i år, peker Fylkesmannen i Østfold på mangler knyttet til dokumentene Halden kommune har oversendt.

Det er mangler ved oversendelsbrevet med dokumentliste, mangler ved dokumenter med vedlegg i nummerert stand og mangler ved søknad og melding om tiltaket - med alle vedlegg og tegninger, herunder nabovarsling.

Stiller spørsmål ved "myr-beskrivelse"

I brevet fra Fylkesmannen i Østfold stilles det spørsmål ved hvordan kommunen har vurdret tomteområdet Lars Øyvind Johannessen har fått tillatelse til å bygge hytte på, og som han ble anvist til å bygge på av kommunen selv.

"Videre fremkommer det av saken at kommunen i sin vurdering av plasseringen av hytta har lagt til grunn at deler av tomta har et myraktig terreng som ikke er egnet for bebyggelse.

Vår besiktigelse i går (14. april 2010 red. anm.) ble gjennomført i lave sko uten spesielle problemer, også på den delen av tomta som tiltakshaver og kommunen har vurdert som vanskelig å bebygge.

Vil derfor be om en faglig dokumentasjon av grunnforholdene dersom det ønskes at Fylkesmannen skal ta spesielt hensyn til dette forholdet ved vår senere behandling av klagesaken", heter det i brevet som er undertegnet av senioringeniør Håkon Mikarlsen og seniorrådgiver Katrine Bjørnstad på Fylkesmannens avdeling utdanning og justis.

Må stanse arbeidet

Som en følge av de manglende dokumentene fra Halden kommune har nå Fylkesmannen besluttet at de arbeidene som er igangsatt med oppfylling av tomta skal stanses.

Da Lars Øyvind Johannessen i desember i 2009 fikk byggetillatelse av kommunen satte han igang noen arbeider med å utbedre grunnforholdene.

Fylkesmannen vil ha stanset arbeidet, og sier i et brev til Halden kommune at tillatelse til å oppføre hytte gis utsettende virkning.

Fylkesmannen ber om at aktuelle dokumenter og tilleggsopplysninger sendes fra kommunen snarest.

Les også: