Hopp til innhold

Fem millioner etter skolekonkurs

De tidligere styremedlemmene i Musikk Instrument Akademiet (MIA) må erstatte et beløp på inntil fem millioner kroner, krever bostyret.

Musikk Instrument Akademiet (MIA)
Foto: NRK

Skolelokalene i Sarpsborg ble solgt 20 dager før Musikk Instrument Akademiet ble slått konkurs.

Eiendommen ble solgt til Jeløy Musikk og Eiendom som har samme eiere som Musikk Instrument Akademiet.

 

- Transaksjonen ble gjennomført da styremedlemmene burde vite at selskapet var teknisk konkurs. Dermed handlet styret så klanderverdig at det er grunnlag for å ta ut stevning mot det, sier bostyrer Oddgeir Lydersen.  

Solgte til underpris

Eiendommen i Sarpsborg sentrum hadde en antatt verdi på 12 millioner kroner, mens den ble solgt for bare 7 millioner kroner. Dette tapet for boet vil styret ha dekket.

- Vi søker da å få tilført verdien på fem millioner kroner. Bostyret krever å få tilbakeført eiendommen og i tillegg krever vi en erstatning på inntil fem millioner kroner fra styremedlemmene, sier Lydersen.

Dårlig dokumentert

Flere transaksjoner mellom Musikk Instrument Akademiet og Jeløy Musikk og Eiendom er for dårlig dokumenterte. Det viser en gjennomgang av regnskapene til Musikk Instrument Akademiet for 2003 og 2004.

Bostyret mener det har 3,9 mill til gode hos Jeløy Musikk og Eiendom og tar ut søksmål for å få ut denne summen.

Bostyret setter også spørsmålstegn ved flere transaksjoner mellom Musikk Instrument Akademiet og selskapene Mia Musikk AS og Stiftelsen Norsk Musikkinstrument Museum.

- Vi oppfatter at et betydelig antall transaksjoner ikke er tilstrekkelig dokumentert og har tatt ut forliksklage mot disse selskapene av hensyn til mulige foreldelsesfrister, sier Lydersen.

Musikk Instrument Akademiet mistet godkjennelsen som privatskole på grunn av omfattende økonomisk rot og ble slått konkurs i fjor.

Kravene etter konkursen er på 16 millioner kroner, mens boet er tilnærmet tømt for penger.