Fem ganger flere velger elbil

Salget av elbiler er nær femdoblet siden 2012. På landsbasis ble det solgt over 18000 elektriske biler i fjor.

Elbil - Nissan Leaf

ØKER: Fra 2012 til 2014 økte salget av elbiler med over 450 prosent.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Både i 2013 og 2014 har det vært et utrolig bra elbilsalg.

Det sier Frode Fossheim i bilbransjeforbundet i Buskerud.

Tall utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det i 2013 ble solgt 7882 nye elbiler i Norge. I 2014 økte tallet til 18090.

«Pendlerkundene» blir borte

Mens det tidligere kanskje var pendlerne som handlet elbil, blant annet for å benytte seg av goder som kollektivfelt og billigere bompasseringer og parkering, er det nå andre typer kunder som vil bruke strøm som drivstoff.

– Vi opplever at de typiske pendlerkundene er borte. Dette er bil nummer to. En bil for bykjøring, ikke langkjøring, forklarer Fossheim og legger til:

– Og det er en del voksne ektepar som klarer seg med en distanse på 15–20 mil om gangen. Det gjør jo faktisk de fleste. Og så snakker mange om at de vil være miljøbevisste.

I tillegg opplever han at mange snakker om at strømkostnaden er veldig gunstig, sammenlignet med prisen på fossilt brennstoff.

Tror på fortsatt vekst

I Buskerud ble det solgt 884 elbiler i 2014. Det er nær en dobling fra året før.

I 2012 ble det solgt 3950 elbiler i Norge. Økningen siden den gang har vært formidabel, Og i bransjen tror man på fortsatt vekst.

– Veldig mange flere kunne klart seg med en elbil, sier Fossheim.

– Hva skal til for at flere velger det?

– Folk tror de må ha mer rekkevidde. Og så er nok det med elektrisitet litt skremmende og litt fremmed. Jeg tror at jo flere som prøver en elbil, jo flere vil kjøpe den, avslutter Fossheim.

Se video: Busselskap frykter at elbiler utkonkurrerer kollektivtransporten.

Busselskap frykter at færre kommer til å ta bussen, fordi bussene blir forsinket av alle el-bilene i kollektivfeltet.