Hopp til innhold

Fem ferger mellom Moss og Horten

Statens vegvesen og fergeselskapet Bastø-Fosen har besluttet at fergesambandet mellom Moss og Horten skal trafikkeres med fem ferger i sommer.

Fulle ferger går i skytteltrafikk mellom Moss og Horten

Fem ferger vil trafikkere Oslofjorden mellom Moss og Horten i sommer.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Strekningen mellom Moss og Horten vil trafikkeres med fem ferger i sommer. Utvidelsen gjelder alle dager, unntatt lørdag, frem til 8. august. Dette gjøres for å avhjelpe køsituasjonen som har preget begge sider av fjorden den siste tiden.

LES OGSÅ:

Det er Statens vegvesen og fergeselskapet Bastø-Fosen har inngått en avtale om å sette inn en ekstra ferge mellom Moss og Horten i sommer.

– Dette vil være et godt tilbud til trafikantene i en periode med svært stor trafikk, sier Arne Bjørklund, seksjonssjef i Statens vegvesen i Østfold, i en pressemelding.

MF Stavanger fortsetter

Bastø 2 krasjet i kaia i Horten

Bastø II er tilbake i drift etter kollisjonen med kaia i Horten.

Foto: Rune Jensen / NRK

Ferga MF Stavanger vil dermed fortsette å trafikkere fjorden, slik den har gjort de to siste ukene. Ferga ble satt inn etter at Bastø II måtte tas ut av drift, etter at den gikk i kaia i Horten i slutten av juni.

Fra og med mandag vil Bastø II også være i drift igjen, og i størstedelen av fergesambandets åpningstid vil det nå være 15 minutter mellom avgangene.

Stort trafikkpress

Flere forhold gjorde at Statens vegvesen tok kontakt med Bastø-Fosen for å se på en løsning med en femte ferge.

– Det er tradisjonelt mye ferietrafikk mellom øst- og vestsida av Oslofjorden på denne tida av året, og det har lett for å bli lang kø til fergeleiene, både i Moss og Horten, sier Bjørklund.

I tillegg til økt ferietrafikken, er Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for kjøretøy som veier over 7,5 tonn. Kortere fergekøer vil dermed kunne hjelpe på situasjonen til tungtransporten, som vil slippe å kjøre om Oslo.

I tida fram til 8. august vil veinettet i Oslo også ha noe mer trafikk enn
normalt. Flere enn ellers vil måtte bruke buss eller privatbil til og fra Oslo sentrum, siden jernbanenettet i hovedstaden er stengt.