Fem drosjeeiere tiltalt

Fem drosjeeiere i Oslo er tiltalt etter granskingen av over 300 eiere i den store svindelsaken i drosjenæringen.

Drosjer
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot fem drosjeeiere i Oslo. Hvis de blir dømt, kan ytterligere flere hundre drosjeeiere bli anmeldt.

Statsadvokat Svein Holden sier de fem sakene vil skape en mal for senere saker.

- Rettsprøvingen av disse sakene vil gi en mal med hensyn til hva som kreves av etterforskning, hvordan de skal føres for domstolene og ikke minst hva slags reaksjon domstolene faller ned på, sier Holden.

 

Direktør i Skattekrim Jan-Egil Kristiansen

Direktør ved Oslo likningskontor, Jan-Egil Kristansen

Foto: Olav Olsen Olsen, Olav / Scanpix Aftenposten

Likningskontoret fornøyd

Direktør for Likningskontoret, Jan-Egil Kristiansen, er meget glad for at det er tatt ut tiltaler i saken.

- Det er lenge siden vi anmeldte sakene. Vi er veldig fornøyde med at det nå tas ut tiltale, sier han.

Hør mer om likningsdirektørens reaksjon her!

Risikerer to års fengsel

De fem drosjeeierne skal blant annet ha unnlatt å føre opp 24 millioner inntektskroner.

De kan vente seg alt fra kortere fengselsstraffer, til straffer på inntil to år. Drosjekarrierene kan også være truet.

Prøveballong

Ligningsmyndighetene ser på disse sakene som prøvesaker, og om de fører til dom, vil trolig flere hundre drosjeeiere bli anmeldt.

Drosjeeierne er tiltalt for brudd på regnskapsloven og ligningsloven.

De 330 granskede drosjeeierne skal ifølge likningsmyndighetene ha kjørt svart for 402 millioner kroner i tidsrommet 2000-2002.