Fem års fengsel for overgrep mot tre jenter

En mann fra Romerike er i tingretten dømt til fem års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot tre mindreårige jenter.

Mannen har over en periode på ni år forgrepet seg seksuelt mot sin egen datter, sin niese, samt ei mindreårig jente som var en venn av mannens familie, ifølge dommen.

Nå har tingretten dømt mannen til fem års fengsel, samt å betale totalt 450.000 kroner i oppreisning til de tre jentene, skriver Romerikes Blad.

– Jeg mener at oppreisningsbeløpene burde vært høyere, sier to av jentenes advokat, Dag Svensson, til NRK.

Datteren skal bare ha vært fire-fem år da overgrepene startet, og rundt 14 år da det opphørte. Mannen er også dømt for å ha gjennomført en voldtekt mot sin egen niese, som da var 16 år gammel.

De to jentene, som nå er i 20-årene, er lettet over at det er falt dom i saken.

– Saken har versert lenge hos politiet, og ventetiden har vært en stor ekstra belastning. Derfor er de fornøyd med at saken nå har fått en foreløpig avslutning, sier Svensson til avisen.

Vil trolig anke

Den tredje jenta, som er datteren til en tidligere nær venn av familien, ble ifølge dommen utsatt for flere seksuelle overgrep fra mannen da hun var mellom 13 og 15 år.

De fornærmede har, om enn i ulik grad, vært svært synlig preget av hva de har opplevd, heter det i dommen.

Tiltalte har delvis erkjent enkelte punkter i tiltalen. Han nekter blant annet for å ha voldtatt niesen, men forklarte i retten at han gjennomførte et frivillig samleie med henne, og hevdet at dette ikke var straffbart.

Mannens forsvarer, advokat Torkil Jan Røseid, sier mannen trolig vil anke dommen.

I retten mente påtalemyndigheten at fengsel i sju år ville være riktig straffenivå. Men saken ble liggende hos politiet i over ett år, i tillegg tok det ytterligere åtte måneder før statsadvokatene sendte saken til Riksadvokaten for vurdering.

Derfor valgte retten å gi den tiltalte to års strafferabatt.

– Åtte måneder er en altfor lang saksbehandlingstid. Normal behandlingstid er 30 dager, sier statsadvokat Erik Førde.

Han forklarer at kapasiteten hos dem i perioder har vært sprengt.

– Vi har flere oppgaver inn enn det vi har folk til å behandle. Vi må prioritere og noen ganger blir køen lenger enn ønsket, og det har skjedd her, sier statsadvokaten til NRK.

– Ventetiden har vært en belastning

– Strafferabatten er logisk fordi det har tatt så lang tid, men for jentene har det vært en påkjenning å vente så lenge, sier to av jentenes bistandsadvokat, Dag Svensson til NRK.

Han mener saken burde vært i retten for halvannet år siden, men vet ikke hvorfor det tok så lang tid.

– Det var en belastning for jentene å stå frem med dette. For dem er det en ekstra belastning at det har tatt så lang tid, avslutter Svensson.