Ulven går usikre tider i møte

Rovviltnemda åpner nå for jakting på ulv i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Ulv

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.

Foto: Per Løchen / Scanpix

I dag har Rovviltnemnda i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder vedtatt å åpne for lisensfelling av to ulver kommende vinter. Grunnen til at det nå gis tillatelse til å felle to ulv er at Rovviltnemnda ønsker å regulere bestanden.

– Det er på bakgrunn av forekomsten vi har og har hatt av ulv gjennom hele sesongen, og det vi kjenner så langt med utgangspunkt i skader og observasjoner gjennom årets beitesesong, sier sekretær i Rovviltnemnda Even Knutsen.

Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud

Even Knutsen ønsker færre ulv i de fire fylkene.

Foto: Christofer Kjos Gabrielsen

Les:

Mange vil jakte

For å kunne jakte på ulv må jegerne søke om lisens. Det stilles samme krav som til jegere som skal jakte elg, hjort og rein. I tillegg må jegerne har grunneiers tillatelse. Det er mange som vil delta sier Knutsen.

– Det er svært mange og interessen er stor. Ikke mange driver med aktiv lisensfelling, men de fleste søker om lisens for å kunne ha det i tilfelle de skulle møte på ulv, under annen jakt, ikke minst hjorteviltjakta.

Nylig ble det gitt skadefellingstillatelse på en ulv i midtre deler av Buskerud, men denne tillatelsen ble ikke fornyet da fellingsperioden utløp.

Mange sauebønder reagerte på det, men til tross for avslag om forlengelse kan det nå bli en mer omfattende tillatelse over en lengre periode.

– Forskjellen er det at skadefellingstillatelse er knyttet opp til en skadesituasjon, eller der vi kjenner til at det er ulv og der stort skadepotensial. I slike tilfeller er fellingstillatelsen knyttet opp til et enkeltindivid av ulv som kan gjøre skade, sier Knutsen.

Freda arter

Det anbefales felling av ulv. Men bjørnen går fri i denne omgang.

– Situasjonen er annerledes fordi vi ikke har noen sikker verifikasjon på bjørn innenfor denne regionen, siden forsommeren 2012. Nå har det årlig, og nylig vært melding om mulig bjørn, men det er ikke dokumentert på noen slags måte. Derfor ser vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling i denne omgangen.

– Men det skal verken være ulv eller bjørn i disse områdene. Kan man ikke ha permanent fellingstillatelse på et par dyr?

– Det er politikk inni bildet, og dessuten er artene fredet, og derfor er det ikke rom for å gi såkalte stående fellingstillatelse.

Rovviltnemnda for Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder behandlet saken tidligere i dag.

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.

Les mer om lisensfellingher.