Hopp til innhold

Mener korrupsjonssaken burde vært avdekket tidligere

DRAMMEN (NRK): Granskingsrapporten av byggesaksavdelingen i Drammen kommune feller en hard dom og peker på vesentlige svakheter over flere år.

Drammen rådhus

Det har gått over ett år siden det ble kjent at en ansatt i Drammen kommune var siktet for grov korrupsjon.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Anne Helsingeng

Anne Helsingeng fra Deloitte Advokatfirma la frem rapporten i bystyresalen i Drammen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

«Etter Deloittes mening har vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging, kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen, ført til brudd på rettsregler og interne rutiner som skal sikre en forsvarlig byggesaksbehandling i Drammen kommune», skriver Deloitte Advokatfirma i granskingsrapporten.

Anne Helsingeng, som la frem rapporten på vegne av Deloitte, sa at arbeidet hadde vært både krevende og vanskelig.

Rapporten slår fast at korrupsjonssaken burde vært avdekket tidligere.

«Derimot mener Deloitte at det ut fra de opplysninger som forelå i tidsperioden 2014 og frem til oktober 2015, og hensyntatt forholdet som førte til tilrettevisning høsten 2013, burde vært oppdaget ureglementære forhold knyttet til hovedsiktede på et tidligere tidspunkt enn oktober 2015.» står det i rapporten.

Det stilles spørsmål ved om ledelsen av avdelingen har vært god nok.

«Det kan stilles spørsmål ved om tidligere ledere i henholdsvis Byplan og byggesaksavdelingen samlet har hatt tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å forvalte oppgavene og porteføljen til byggesaksavdelingen.»

Granskningsrapport deles ut

Granskingsrapporten deles ut

Foto: Vegard M Aas / NRK

Gir anbefaling til kommunestyret

– Dette er en svært alvorlig rapport, som viser at det er og har vært en del mangler ved byggesaksavdelingen i Drammen, sier leder av kontrollkomiteen i Drammen kommune, Eivind Knudsen (Ap), til NRK etter at rapporten var presentert.

I februar møtes kontrollkomiteen i kommunen igjen. Da har de bedt om en redegjørelse fra rådmannen.

– Vi har nettopp mottatt rapporten. Nå er det vår oppgave, basert på den, å gi vår anbefaling til kommunestyret. Og så blir det vår oppgave å følge opp, sier Knudsen.

Knudsen sier at rådmannen allerede har iverksatt noen tiltak, men at det blir spennende å se i hvor stor grad de nå følger opp anbefalingene fra Deloitte.

– Det som er helt klart er at det må et godt og langsiktig arbeid til fra kommunen side for å sikre at vi har den byggesaksbehandlingen som innbyggerne ønsker, forklarer Knudsen.

Ett år siden saken ble kjent

Det har gått ca. ett år siden NRK kunne avsløre at en ansatt i Drammen kommune var siktet for grov korrupsjon.

Den 15. januar i fjor ble en kvinnelig saksbehandler i byggesaksavdelingen i Drammen kommune pågrepet og siktet for grov korrupsjon etter at hun skal ha mottatt bestikkelser i flere byggesaker. Hun skal ha mottatt flere hundre tusen kroner.

Noen dager senere ble en mannlig kollega av henne også pågrepet og siktet.

Til sammen er 27 personer siktet fordi de skal ha betalt de to saksbehandlerne penger for å få sine byggesaker godkjent. Sakene er hovedsakelig fra 2014 og 2015.

Politiet er snart ferdig med etterforskningen. Nå venter trolig flere rettssaker i kjølvannet av etterforskningen.