Feil ved behandling av 13-åring

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener det ble begått lovbrudd i behandlingen av den 13 år gamle jenta som døde av sult nyttårsaften.

13-åring funnet død i Valdres

I denne hytta ble jenta funnet død. Barnevernet i området hadde mottatt flere varsler om familien før hun døde.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Saken er sendt til Statens Helsetilsyn, som skal vurdere eventuelle reaksjoner mot en eller flere av de involverte helseinstansene.

– Det er en eller flere av forholdene som vi vurderer til å være av en slik art at vi sender saken over til Statens Helsetilsyn, sier fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Ser alvorlig på saken

Fylkeslegen vil ikke komme nærmere inn på hvilke forhold det er som gjør at de sender saken til Helsetilsynet, og sier at det er Helsetilsynet som skal vurdere om noen har brutt loven.

– Det vi vurderer i en tilsynssak er om det har vært gjort faglig forsvarlig behandling, og også for eksempel om man har skrevet journal, sier Petra Turet Olsen.

Det at fylkeslegen sender saken videre til Helsetilsynet er i seg selv et signal om at de ser alvorlig på saken.

– Ved at vi sender saken over til Statens Helsetilsyn, så ser vi alvorlig på ett eller flere tilfeller.

Den 13 år gamle jenta ble funnet omkommet på ei hytte på Beitostølen på nyttårsaften. Moren til jenta er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Ifølge moren utviklet datteren anoreksi på grunn av mobbing på barneskolen.

Hentet dokumentasjon fra behandlere

Fylkesmannen har hentet inn dokumentasjon fra seks behandlingssteder. Fungerende fylkeslege sier at når det er funnet en eller flere feil i en sak, sendes hele saken over til Helsetilsynet. Dette innebærer at det ikke er sikkert at alle seks behandlingsinstanser har gjort feil.

  • Bærum kommune (BUP-Vest, avdeling Vinderen)
  • Drammen sykehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)
  • Diakonhjemmet
  • Oslo Universitetssjukehus (Regional seksjon for spiseforstyrrelser)
  • To fastleger i Bærum.

De to legene, som begge har vært fastleger for jenta, ble bedt om fullstendig pasientjournal og hvordan de har fulgt opp 13-åringen.