FAU: – Vi frykter alvorlige ulykker

Foreldre til 700 skolebarn på Smestad skole frykter for barnas sikkerhet på skoleveien nå som oppussingsarbeidet av Smestadtunnelen starter.

Elever fra Smestad skole krysser Smestadkrysset

SKOLEVEIEN: Hver dag krysser elevene Smestadkrysset. De tror det kan bli enda flere biler på veien når Smestadtunnelen stenges.

Foto: Robert Ellefsrød / NRK

– Det kan bli vanskeligere å sykle her, men vi må også få plass til å sykle til skolen, sier Jenny Vagle.

– Vi sykler sammen og venter på hverandre, men nå må vi passe på hverandre enda mer, sier Camilla Daman.

Jenny Vagle sykler til Smestad skole

Jenny Vagle, elev ved Smestad skole

Foto: Robert Ellefsrød / NRK

Jentene og mange andre elever ved Smestad skole tar sykkelen daglig til og fra skolen. Veien er trafikkert og barna møter mange biler. Nå er foreldre redd for barnas sikkerhet, når Smestadtunnelen stenges i et løp.

Tror bilistene vil trekke til småveiene

Kristine Rein, FAU-leder Smestad Skole

Kristine Rein, FAU-leder ved Smestad Skole.

Foto: Robert Ellefsrød / NRK

– Vi er oppriktig bekymret for at det skal skje en alvorlig ulykke, sier Kristine Rein, FAU-leder ved Smestad skole.

Rein mener det er ikke finnes noen logiske omkjøringer for trafikken ved Smestadtunnelen, og er redd for at det skal føre til at tungtrafikk og rushet skal trekke inn i lokalnettet.

– Veiene er ikke beregnet for mye trafikk. Her er det trangt, ikke fortau og ingen trafikklys. Hvis disse veiene fylles med stressa bilister går barna våre en mørk fremtid i møte, sier Rein.

Lover å bedre skoleveien

Statens vegvesen har sammen med FAU og politiet vært på befaring langs skoleveien. De skal blant annet sette opp midlertidig trafikklys i Hoffsveien, gjøre det enklere å krysse Ullernchausseen, utbedre gangfeltene og anbefale de beste skoleveiene til foreldrene.

– Vi håper de setter inn tiltakene som bestemt, og ytterligere tiltak hvis det skulle bli verre, sier Rein.

  • Les alt om tunnelarbeidet HER

Følger barna til skolen

Smestadkrysset er et av stedene der mange av barna ferdes. Til vanlig sykler Jenny og de andre eleven i en egen gang- og sykkelvei, men når oppussingsarbeidet av tunnelen starter blir den til en busstrasé.

Lenge har barna syklet alene til skolen, men nå har foreldrene igjen begynt med følgevakter.

– Vi håper det blir trygt, og blir det ikke det, får vi følge dem i to år fremover, sier Rein.

– Vi må være veldig forsiktige. Så håper jeg at bilistene kan være snille og vente med å kjøre til vi har kommet over veien, sier Vagle.