Fastleger føler seg overkjørt

Selv om fastlegen mener eldre pasienter er for dårlige til å bo hjemme, er det bydelenes bestillerkontor som bestemmer om de skal på sykehjem.

Eldreomsorg
Foto: Tormod Strand / NRK

Fastlegene føler seg overkjørt av bydelene når det gjelder hvem som får plass på sykehjem.

Legens faglige vurdering betyr ikke noe som helst slik praksisen er i dag, mener fastlege Per Anders Vold.

– Vi blir ikke lyttet til, og våre vurderinger har ingenting å si. Slik bør det selvsagt ikke være, sier Vold.

Splittet etter 63 år

Øslandssendingen fortalte i forrige uke at to nittiåringer i bydel Vestre Aker ble atskilt etter 63 års ekteskap fordi bare en av dem kom på sykehjem.

Sønnen, Ole Hedemann, mener det er en brutal eldrepolitikk.

– De blir svært glade når vi tar dem med til hverandre, slik at de får møtes. Ellers er de lei seg, og uttrykker et stort ønske om å få bo sammen, sier Hedemann.

Frustrert over eldrepolitikken

Per Anders Vold er almennlege og fastlege i bydel Gamle Oslo.

Han er frustrert over at helsebyråkratene og bestillerkontorene har fått altfor stor makt når det gjelder hvem som skal på sykehjem.

For det betyr, ifølge Vold, at dårlig bydelsøkonomi er med og bestemmer om gamle mennesker får bo sammen eller skilles fra hverandre etter et langt samliv.

– Jeg reagerer fordi jeg har vært borti dette i 40 år, og følte et behov for å si fra. Virkeligheten er ikke slik politikerne fremstiller den. Det er pengene som rår, mener han.

Og han får støtte fra fastlege og forsker i almennmedisin, Bjørn Gjelsvik.

– Pengene og mulighet for å spare inn betyr altfor mye, sier han.

Økonomi avgjør sykehjemsplasser

Også en rapport fra Senter for omsorgsforskning Østlandet ved Høgskolen i Gjøvik viser det samme.

Mange eldre i Oslo og Akershus får ikke sykehjemsplass på grunn av trange budsjetter, viser den nye forskningsrapporten.

Bydels- og kommuneøkonomien er med å avgjøre om en av fire eldre får sykehjemsplass.

Fylkeslegen kritisk

Fylkeslege Petter Schou sier det ikke skal være slik at pengemangel avgjør om syke mennesker får det helsetilbudet de har krav på.

– Det skal ikke være slik at eldre ikke får den hjelpen de har krav på for at kommunen skal spare penger. Vi ser at de som jobber på tildelingskontorene ikke tar fastlegene og hjemmesykepleierne på alvor, sier Schou.

Gruer seg til å bli gammel

Fastlege Vold mener det ikke er slik at eldre skal bo hjemme når de ikke kan ta vare på seg selv.

– Eldre som tisser og bæsjer på seg, og ikke kommer seg opp av senga på egenhånd skal selvsagt ikke bo hjemme, sier han.

– Hvordan ser du selv på det å skulle bli gammel?

– Jeg prøver å ikke tenke på det. Jeg håper at jeg blir så dement at jeg ikke registrerer den brutale virkeligheten, sier Vold.

Kjenner du til lignende tilfeller, der eldre ikke har fått god eldreomsorg, tips oss på telefon: 22808230, eller på epost: ostlandssendingen@nrk.no.