Fastlegene får mindre tid til pasienter

Fastlegene får stadig flere oppgaver som medfører papirarbeid. Det går ut over tiden til pasientbehandling, og en del leger velger å kutte ned på pasientlistene sine.

Martin Wetlesen Vedeld

Martin Wetlesen Vedeld har travle dager som fastlege.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

En av dem er Martin Wetlesen Vedeld ved Legekontoret i Kongsberg. Han har kuttet pasientlista si med 100 pasienter, likevel blir det ofte kveldsarbeid etter at barna har lagt seg.

Halve tida til kontorarbeid

Møtet med arbeidslivet blei tøffere enn han hadde regnet med.

– Jeg hadde tenkt at det administrative arbeidet skulle ta litt mindre plass i hverdagen. Jeg vil anta at jeg bruker omtrent 50 prosent av tida mi til ikke pasientrettet arbeid, sier Vedeld.

To fastleger på Kongsberg

Fastlegene Martin Wetlesen Vedeld (t.h.) og Helge Hvidsten er enige om at det blir stadig mer papirarbeid som spiser av tiden til pasientbehandling.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Han og de andre kollegene ved legekontoret har også valgt å reservere en hel arbeidsdag til kontorarbeid. Det dreier seg om skjemaer som skal fylles ut, epikriser og attester som skal skrives og møter med andre aktører i helsevesenet som NAV, arbeidsgivere og barnevern.

Høyt tempo

– Ja hverdagen er preget av et høyt tempo, sier Vedelds eldre kollega Helge Hvidsten. Han kommer tidlig på jobb og går seint hjem for å rekke alt det administrative arbeidet rundt legejobben.

Tom Ole Øren er leder i Allmennlegeforeningen, han sier han kjenner igjen beskrivelsen til Vedeld og Hvidsten.

– Ja jeg kjenner godt igjen denne hverdagsbeskrivelsen. Vi hører stadig fra kolleger i alle aldre at de jobber mer og mer med papirarbeid og administrasjon av sin pasientliste og egen praksis.

– Er det grunn til å være bekymra for pasientbehandlingen fordi legene bruker for mye tid på administrativt arbeid?

– Godt spørsmål. I utgangspunktet synes jeg ikke det. Pasientene skal være sikre på at de får den gode behandlingen de skal ha og må ha. Men det blir en bekymring hvis kollegaene hele tiden må redusere pasientlistene sine, for da går det ut over kapasiteten, sier Tom Ole Øren.

Flere fastleger

Han mener antall pasienter som er definert som årsverk må reduseres, noen oppgaver som legene ikke skal jobbe med må fjernes, og at det må bli flere fastleger i Norge.

Tom Ole Øren

Tom Ole Øren er leder i Allmennlegeforeningen.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Blant oppgaver som legene ikke bør jobbe med, nevner han legeattester til elever i videregående skole som er borte fra skolen på grunn av lett sykdom.

Martin Wetlesen Vedeld forteller at han har små barn hjemme og at han er avhengig av å levere og hente i barnehagen hver dag. Derfor har han ordnet seg med en hjemmekontorløsning.

– Når barna er i seng og roen har senka seg i hjemmet kan jeg sette meg ned med administrativt arbeid, så det blir ofte seine kvelder.

– Så det blir ikke å sitte foran tv'en hjemme hos deg?

– Det er sjelden anledning til det.