Fare for aksjoner

Det kan bli aksjoner blant de sporveisansatte i Oslo. Fagforeningen ber dem tenke på helsa og familen.

T-banetog
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Det kan bli aksjoner blant sporveisarbeiderne. Fagforeningen oppfordrer medlemmene til å tenke på helsa og familien.

Det skjer etter det Oslo Sporveiers Arbeiderforening oppfatter som forakt for de ansatte fra samferdselsbyråd Peter N. Myhres side, sier leder Rune Aasen.

- Dette finner vi oss ikke i. Det vi vil si til våre medlemmer nå, er at de skal ta vare på helsa si, og tenke på familien, sier Aasen.

220.000 timer overtid

- Hva betyr det? Sykemeldinger og overtidsnekt?

- Jeg vet ikke hvordan de ansatte vil tolke signalene. Men sannheten er at de ansatte i Sporveien jobber 220.000 timer overtid i året for å få dette til å gå. Det er en spesiell situasjon, og vi føler oss urettferdig behandlet av byråden, sier Aasen.

Nå vil Arbeiderforeningen kalle inn til medlemsmøte der oppfordringen er klar.

Det har lenge murret i sporveissystemet over stadige omorganiseringer, etablering av selskaper mange anser som meningsløse, dramatiske omstillinger på T-baneverkstedet på Ryen og anbudsutsetting av vognvedlikehold i strid med faglige råd.

- Viser mistillit og forakt

Dråpen som har fått begeret til å renne over for Aasen og fagforeningen er samferdselsbyråd Peter N. Myhres (Frp) uttalelser om at han ikke stoler på at verkstedet vil greie de innsparingene det er pålagt.

- Det er en bekreftelse på det vi har ment lenge. Myhre viser en mistillittog en forakt for de ansatte i Sporveien.

- Jeg er egentlig ganske sjokkert. Det er ikke bare de ansatte, men han mener også at de styrende organer i Sporveien ikke gjør jobben sin, sier Aasen.