Får trolig ikke kremere flere i år

Krematoriet i Halden må trolig stenge fordi de har nådd grensen for antall kremasjoner.

Jan Ivar Andreassen

Kirkeverge i Halden, Jan Ivar Andreassen, sier at det er en fortvilet situasjon, men håper til det siste at det skal ordne seg.

Foto: Privat

Halden Kirkelige Fellesråd har fått avslag på sin søknad til Fylkesmannen om å kunne gjennomføre 300 kremasjoner i Os krematorium. Krematoriet er registrert for å brenne inntil 200 kister per år. De har nå nådd denne grensen, et halvt år for tidlig.

– Det var driftsstans hos krematoriet i Sarpsborg tidligere i år på grunn av filtbrann. Da sa vi ja til å ta imot flere fordi vi hadde kapasitet, forklarer kirkeverge i Halden, Jan Ivar Andreassen.

Slipper ut helsefarlig kvikksølv

Halden krematorium har ikke rensing av utslipp til luft, noe som vil si at farlige stoffer slippes rett ut i atmosfæren. Fylkesmannen har avslått søknaden om flere kremasjoner fordi de frykter forurensninger.

– Ved kremering av lik oppstår det kvikksølvutslipp. Kremasjoner er regnet som en av de store kildene til dette nasjonalt. Det er en grunn til at vi har en forskrift som styrer utslippene. Kvikksølv finnes i amalgamfyllinger i tenner, sier Karsten Butenschøn, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold.

Miljøverndirektøren opplyser at det er svært strenge regler når det gjelder å få dispensasjon til å kremere flere enn normalt.

– Unntak gis bare hvis det er et særlig tilfelle. At Halden kommune har tatt imot flere kister fra Sarpsborg kommune, er ikke et særlig tilfelle, sier han.

Les også:

Kan bli dyrere kremasjon

Kirkevergen sier at det er beklagelig det som har skjedd, og de har nå varslet ansatte ved krematoriet om stenging.

– Det er mange andre arbeidsoppgaver som må gjøres. Vi håper å kunne benytte anledningen til å gjøre grøntanlegget og bygningene våre pene, sier han.

Saken er nå sendt til Miljødirektoratet for en endelig avgjørelse. Om det blir stenging, kan dette få konsekvenser for folk i Halden.

– For folk i Halden som etter stenging ønsker kremasjon til sine kjære, innebærer det at vi må kjøre til nærmeste krematorium med kapasitet, trolig Sarpsborg. Vi har ikke fått det avklart, men det kan få betydninger for transportkostnader, sier Andreassen.