Får smittesvar for stortesting

Indre Østfold kommune har begynt å få svar fra helgas koronatesting av skoleelever i Askim. Ingen prøver er så langt positive. Det vil ta tid før alle prøver er analysert på Sykehuset Østfold, sier kommunikasjonssjef Mimi K. Slevigen.