Får sette opp gapahuk i marka

Rønningen skole i Asker har fått dispensasjon av Fylkesmannen til å sette opp en gapahuk i marka.

Gapahuken skal fungere som fast uteskolebase som skal brukes i skolens undervisning.

Planen er at den skal stå rett ved lysløypa mellom Vardåsen og Dikemark i Asker.

Fylkesmannen mener tiltaket er i samsvar med formålet i markaloven, som er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.