Får hjelp av psykologer før skolestart

På den ene skolen gikk Sigrid Schjetne. På den andre starter lillesøsteren i 7. klasse. Rektorene på Østensjø og Skøyenåsen har forberedt lærerne på en vanskelig skolestart.

Knut Erik Brændvang og Merete Hansen

Rektor Knut Erik Brændvang på Østensjø skole og rektor Merete Hansen på Skøyenåsen skole har forberedt lærerne spesielt foran skolestarten.

Foto: Svein Olsson, NRK

– Det er mye frykt i elevgruppa og bydelen som helhet. Det er et nærmiljø som opplever at det har skjedd noe fryktelig. Det verste er å ikke vite, sier rektor Merete Hansen på Skøyenåsen skole.

Sigrid Giskegjerde Schjetne

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) har vært savnet siden natt til søndag 5. august.

Foto: Privat / NTB scanpix

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16), som gikk ut av Skøyenåsen skole i vår, har vært savnet siden natt til 5. august.

Etter en lørdag på Norway cup og besøk hos en venninne, er de siste sporene av 16-åringen en mobiltelefon, to Converse-sko og en sokk ved Østensjø barnehage.

– Vi har ekstra beredskap første skoledag. Det er en stor grad av uro, og hovedoppgaven vår er å dempe denne uroen. Vi skal ha fokus på å skape en trygg hverdag og en så normal skolehverdag som mulig, sier rektor Knut Erik Brændvang på Østensjø skole.

Lillesøster i 7. klasse

Mandag starter lillesøsteren til Sigrid i 7. klasse på Østensjø skole.

– Vi har hatt psykologer fra bydelen og fra PPT sitt kriseteam som har gitt faglige innspill til lærerne. Her er det mange som er involvert, engasjert og i ulik grad berørt av hendelsen, sier Brændvang.

Østensjø skole har jevnlig kontakt med gruppa som organiserer daglige søk.

«I likhet med dem ønsker skolen også å gjenta oppfordringen til alle foresatte om å skjerme barn fra å delta i det pågående letearbeidet,» skriver rektoren i et brev til foreldrene før skolestart.

Sigrid

Mengden av frivillige som søker etter Sigrid har fylt opp skolegården til Østensjø skole de siste to ukene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Østensjø skole har vært utgangspunkt for de daglige leteaksjonene siden Sigrid forsvant. Skolegården har på det meste vært fylt med 700 frivillige på leting etter 16-åringen som bor i nabolaget.

Elevene fra Sigrids klassetrinn har deltatt i letingen.

– Vi må akseptere at alle ikke reagerer likt, sier Merete Hansen.

På begge skolene vil de første skoledag ha klassesamtaler om det som har skjedd. På Østensjø øker de også bemanningen i friminuttene.

«Skolen ønsker å bidra til at når barna deler tanker og følelser om denne vanskelige situasjonen, er det alltid en voksen til stede», skriver rektoren til foreldrene.

Tirsdag skrev VG om at mistanker hadde blitt rettet mot folk i letemannskapene.

– Det er viktig at voksne styrer samtalen, og at vi unngår spekulasjoner, sier Brændvang til NRK.no.

Grete Lien Metlid

Politioverbetjent Grete Lien Metlid informerer pressen om siste nytt i Sigrid-saken. Utdanningsetaten anbefaler ikke at barn følger med på mediene i slike saker.

Foto: Svein Olsson, NRK

– Gi barn konkrete svar

Bydelens kriseteam har vært til stede på Skøyenåsen skole siden Sigrid forsvant.

– Rådet vårt er at folk må prøve å leve så normalt som mulig. Man skal ikke legge lokk på det, men ikke hausse det opp heller, sier Margareth G. Letnes fra bydelens kriseteam.

– Er det noen nedre grense for hva barn skal bli informert om?

– Barn får med seg mye. Det er vanskelig å skille på alder. Det viktigste er at foreldre svarer konkret på spørsmål; for eksempel at Sigrid ikke er funnet, at man ikke vet hvor hun er, slike ting, svarer Letnes.

Les råd til foreldre nederst i saken

Skulle startet på Hartvig Nissen

Sigrid Giskegjerde Schjetne er tatt inn på Hartvig Nissen videregående skole, bekrefter rektor ved skolen, Eva Mari Blomfeldt, overfor VG.

– Når jeg tar imot alle elevene i gymsalen vil jeg kort nevne at Sigrid er tatt inn på vår skole, men hun vil ikke bli ropt opp under navneoppropet, sier Blomfeldt til VG.

– Skolene har lister der det fremgår hvem som kommer fra Skøyenåsen og hvem som står Sigrid nærmest. Vi skal sikre oss at skolene har kunnskap om dette og at elvene det gjelder blir ivaretatt på en best mulig måte, sier Patrick Stark, områdedirektør for videregående skoler i Oslo kommune.