Hopp til innhold

Får likevel statlig støtte

Støtten til frivillige organisasjoner som hjelper tiggere i Oslo ble sikret i statsbudsjettet. Støtten på 10 millioner kroner årlig på landsbasis videreføres neste år. Pengene brukes i hovedsak på akuttovernattingsplasser. I Oslo har Røde Kors og Kirkens Bymisjon 100 plasser. Tilbudet sto i fare for å bli nedlagt uten støtten, skriver Vårt Land.