Hopp til innhold

Får kritikk etter Geilo-ulykken

Arbeidstilsynet har funnet en rekke alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften etter sprengningsulykken på Geilo. Det er Statens vegvesen som er byggherre på stedet og dermed har ansvaret.

Sprengningsulykke Geilo

Flere hus i nærheten av ulykkesstedet fikk omfattende skader. Tre mennesker omkom i sprengningsulykken.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Tre personer mistet livet i sprengningsulykken på Geilo den 3. september. En sprengladning gikk av uten forvarsel ved vegarbeid i en jernbaneundergang øst for Geilo sentrum. De tre omkomne jobbet alle for Kongsberg-firmaet Årstein Jensen Fjellsprengning.

Les også: Kongsberg-firma i dyp sorg

Arbeidstilsynet har funnet en rekke alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser etter ulykken. Det er Statens vegvesen som er byggherre ved anlegget i Geilo og som står ansvarlig for bruddene. Flere forhold var ikke tilfredsstillende fra vegvesenets side. Det viser den foreløpige rapporten fra Arbeidstilsynet.

– Rapporten forteller oss at det er viktig med gode rutiner rundt samordning og koordinering på byggeplassen, og at rollene er tydelige, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Buskerud, Tove Svensli.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Sprengningsulykke Geilo

Minutter etter sprengningsulykken kunne røyken ses på lang avstand. Eksplosjonen kunne høres helt til Ål, rundt 25 kilometer unna.

Foto: Bjørn Åge Misund / Privat

Flere brudd

Statens vegvesen hadde en mangelfull plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Planen var ikke oppdatert. I tillegg har ikke Statens vegvesen i tilstrekkelig grad fulgt opp anleggsarbeidet ved jernbaneundergangen. De har ikke samordnet arbeidet som skjedde under hovedentreprenøren. Når sprengningene skulle foregå gikk ikke frem av fremdriftsplanen. I sprengningsplanen ble det avmerket hvor sprengningen skulle foregå, men denne ble levert byggherre først samme dag som sprengningen skulle foregå.

Risikoen ved sprengningene var tatt med i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, men risikoanalysen omhandlet bare fare for steinsprut og kontakt med høyspent. Når det gjelder risikoen rundt håndtering av sprengstoffet, ble ikke den drøftet eller tatt opp på byggemøtene. Det stilles krav om at det skal omtales i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ved alvorlige ulykker vurderer vi på generelt grunnlag alltid en anmeldelse.

Tove Stensli, Arbeidstilsynet

Ifølge rapporten hadde ikke Statens vegvesen full oversikt over dem som jobbet med prosjektet. Ingen av de omkomne var oppført på oversiktslistene over hvem som var involvert i arbeidet.

I tilsynet avdekket også Arbeidstilsynet at den personen som skulle koordinere arbeidet både var byggeleder og ansvarlig for sikkerheten, helse og arbeidsmiljøet. De skriver at det er byggeleders hovedoppgave å sørge for god fremdrift, og at det kan komme i konflikt med ansvaret vedkommende hadde for å ivareta sikkerheten. Statens vegvesen har ikke kunnet redegjøre for om disse rolleblandingene kan gi konflikter. De har heller ikke inngått skriftlige avtaler der det fremgår hvilke plikter og fullmakter denne personen skulle ha.

Tove Svensli

Tilsynsleder Tove Svensli i Arbeidstilsynet vil ikke uttale seg om funnene de har gjort før Statens vegvesen har svart på rapporten.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er vanskelig å si noe om alvorlighetsgraden i dette, for Statens vegvesen har nå fått rapporten. De har rett til å uttale seg om faktagrunnlaget, før vi kan konkludere med alvorligheten, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Buskerud, Tove Svensli.

Vurderer anmeldelse

Arbeidstilsynet vet foreløpig ikke om bruddene kan ha hatt noen betydning for selve ulykken.

– Det er det også for tidlig å si noe om, før vi har hele faktagrunnlaget klart, sier Svensli.

Statens vegvesen har fått frist til 10. oktober for å komme med sitt svar på Arbeidstilsynets funn. Etter det vil Arbeidstilsynet vurdere om det vil gi noen pålegg.

– Ved alvorlige ulykker vurderer vi på generelt grunnlag alltid en anmeldelse, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Tove Svensli.

Les også: Namna på dei omkomne etter Geilo-ulukka er gjort kjent

– Vil svare innen fristen

Statens vegvesen ser alvorlig på sprengningsulykken. Fungerende avdelingsdirektør Tore Braaten sier de gjør det de kan for å finne årsaken og samarbeider tett med både politiet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Tore Braaten

Fungerende avdelingsdirektør Tore Braaten i Statens vegvesen ønsker å finne årsaken til at tre mennesker døde i sprengningsulykken på Geilo.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi svarer på de spørsmålene vi får, enten via vår administrasjon eller gjennom avhør av våre ansatte, sier Braaten.

Han vil ikke kommentere rapporten nå og viser til at den kun er en foreløpig rapport.

– Vi kommer til å svare skriftlig på de spørsmålene Arbeidstilsynet stiller innenfor den fristen som er satt.

Har dere alle rutiner i orden?

– Helse, miljø og sikkerhet er viktig for Statens vegvesen. Vår visjon er at ingen skal bli skadd eller miste livet på våre anlegg. Det er vår ledestjerne i slike saker, sier Braaten.

Ulykkesårsaken ikke klar

DSB og politiet etterforsker fortsatt saken for å finne årsaken til selve ulykken.

Etter det NRK kjenner til skal ulykken ha skjedd i forbindelse med boring av ett av hullene. En borestang på boreriggen har kommet i kontakt med dynamitt. Det har ført til at stanga har splintret, og splinter har truffet dynamitt som har ligget på bakken.

DSB har så langt ikke kommet med sin endelige konklusjon. En foreløpig rapport er levert til politiet, og sammen skal de ha et tilsyn ved ulykkesstedet i november. Det er uklart når den endelige rapporten foreligger.