Hopp til innhold

Får kloakkbot på en million

Halden kommune har latt kloakknettet forfalle i flere år. Nå får de gigantbot

Dårlig avløpsnett i Halden

Fylkesmannen mener Halden kommune har latt vann- og avløpsnettet forfalle i mange år.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

Fylkesmiljøvernsjef Kjersti Gram Andersen

Miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen sier det er sjelden de gir så store mulkter.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Fylkesmannen i Østfold kommer om kort tid til å sende ut et stort pengekrav til Halden kommune. De gir nemlig kommunen en tvangsmulkt på én million kroner.

Kommunen får mulkten fordi de har latt avløpsanlegget forfalle over flere år. De får kritikk for å ha brukt for mye penger på nytt anlegg fremfor å bruke penger på å reparere det nettet som allerede ligger der.

Les også: Millionbot for kloakkslurv

– Det er alvorlig

Miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen hos Fylkesmannen karakteriserer avløpstilstanden i Halden som alvorlig:

– Ja, det er det, ettersom vi legger oss på en tvangsmulkt i den størrelsesorden. Det dreier seg om manglende vedlikehold av avløpsnettet gjennom mange år. Det er lekkasjer i et omgang som vi mener er alvorlig.

Les også: Vannlekkasje skapte trafikkproblemer

Hørte ikke et pip

Eivind Hansen

Rådmann Eivind Hansen sier kommunen ikke har kompetanse nok.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Kommunen har tidligere hatt en frist til 10. mars med å komme opp med en overordnet plan for hvordan de skal håndtere avløpsnettet. Den fristen klarte ikke kommunen å overholde, og ny frist ble satt til 10. april.

Men Fylkesmannen har ikke hørt et pip fra kommunen. Det forklarer rådmann Eivind Hansen slik:

– Vi har vært for sent ute. Det beklager vi. Vi svarte for to dager siden. Mye av skylden må nok legges på at vi har vært veldig fokuserte på den økonomiske krisen Halden er i nå.

Men de kan slippe unna

Men en tvangsmulkt forfaller ikke umiddelbart. Fylkesmannen setter en frist noen måneder frem i tid. Og klarer Halden kommunen å legge en overordnet plan på bordet innen fristen, slipper de mulkten.

– Det som er viktig, det er at de får frem en plan på hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i årene som kommer, forklarer Andersen

Det er ikke hverdagskost at Fylkesmannen gir slike mulkter:

– Det er vel ikke veldig vanlig, men det skjer, sier hun.

Rådmannen har lagt inn investeringer på vann og avløp på 50 millioner kroner i året inn i økonomiplanen. Dette er imidlertid bare et forslag. Formannskapet skal ta stilling til rådmannens forslag den 3. mai.

Så skal administrasjonen og politikerne jobbe videre sammen med forslaget, før det endelig skal vedtas av kommunestyret i midten av juni.

Les også:

Mangler kompetanse.

Rådmannen sier det uansett ikke er gjort over natten å utbedre nettet.

– Hovedproblemet er at vi mangler kompetanse. Men nå har vi utlyst en stilling som VA-sjef, som skal styrke organisasjonen. Og så skaffer vi oss konsulentbistand, forteller rådmann Eivind Hansen.