Politiet har fått mange tips etter terrortrussel

– God respons fra publikum.

John Rune Lunder

Stabssjef i Østfold-politidistrikt, John Rune Lunder.

Foto: NRK

Østfold-politiet har mottatt flere tips fra publikum, etter at det ble varslet om den mulige terrortrusselen mot Norge.

Så langt er det kommet inn rundt 30 tips. De har blitt fulgt opp, og politiet gjør en vurdering på om noen av dem må undersøkes nærmere.

– Vi er glade for alle tips vi har fått inn, og vi syns det er god respons fra publikum, sier stabssjef John Rune Lunder til NRK.

– Har vært krevende

Politiet i Østfold har fremdeles økt beredskap, etter at det ble kjent at det finnes planer om et terrorangrep mot Norge i nærmeste fremtid.

Kø Svinesund

Politiet er blant annet til stede ved grenseovergangen på Svinesund.

Foto: Odd Skjerdal

Det innebærer blant annet økt overvåkning av viktig infrastruktur i fylket, som grenseovergangene ved Svinesund, europaveiene og Moss lufthavn Rygge.

– Det er ingen endringer i situasjonen slik det er nå. Det betyr at folk skal ha en viss form for årvåkenhet, men ellers delta i det offentlige liv og være til stede der de har planlagt, sier Lunder.

Stabssjefen forteller at det har vært krevende å holde en normal operasjon, samtidig som terrorsituasjonen skal håndteres.

– Er det saker og områder hvor man legger ting litt i bero foreløpig?

– Det er nok enkelte saker, situasjoner og oppdrag som blir stilt noe i bero. Men vi har veldig fokus på at normaldriften skal ha den samme standarden som før terrortrusselen kom på oss, svarer Lunder.

– Vi har en bemanning i Østfold politidistrikt som skal ta seg av begge deler.

Den skjerpede grensekontrollen på Svinesund har skapt mye kø i helgen, men mandag skal trafikken flyte som normalt.