Hopp til innhold

Vi får ikke vite om sykehustabber

Oslo universitetssykehus har hemmeligholdt flere hundre alvorlige episoder for publikum det siste året.

Ullevål sykehus, lysere

Publikum får ikke vite om nesten-ulykker, som de skal, ved landets største sykehus. Oslo universitetssykehus mener det går på personvernet løs å offentliggjøre informasjon om feil og uønskede hendelser.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Sykehusene har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, men det er det ikke alle som gjør.

Siden juli i fjor har sykehusene også vært pålagt å offentliggjøre såkalte 3.3-meldingene i anonymisert form på internett.

Anders Baalsrud

Leder for pasientsikkerheten ved OUS, Anders Baalsrud.

Foto: Petter Sommer / NRK

Men Oslo universitetssykehus (OUS) mener det går på personvernet løs å offentliggjøre informasjon om feil og uønskede hendelser.

– Derfor har sykehuset latt være å fortelle folk om flere hundre alvorlige feil det siste året, sier leder for pasientsikkerheten ved OUS, Anders Baalsrud til NRK.

– En del av disse sakene er gjenkjennbare. Ikke av folk flest, men av alle mennesker som har hatt en rolle i en konkret hendelse. Det betyr at leger, sykepleier, pasient og pårørende vet hvem som har vært involvert.

– Enkelt å anonymisere

Pasientombud Knut Fredrik Thorne

Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Akershus.

Foto: NRK
Anne Rygg

Anne Rygg.

Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven

Pasientombudet i Akershus skjønner ikke helt dette argumentet.

– De som har hatt en rolle i disse sakene vet jo hva som har skjedd. Man røper jo ikke noe taushetsbelagt eller sier noe de ikke vet fra før av. Og når sakene kommer inn til Fylkesmannen kan pressen uansett be om innsyn. Det er etter mitt syn fullstendig uproblematisk, sier Knut Fredrik Thorne.

Heller ikke Forbrukerrådet ser at det er personvernproblemer, og mener det må være enkelt å anonymisere tilfellene.

Fagdirektøren for offentlige tjenester og samferdsel sier at Forbrukerrådet i september 2012 undersøkte hvilke sykehus som offentliggjorde såkalt uønskede hendelser på hjemmesidene sine. Den gangen sa Oslo Universitetssykehus at de ikke hadde konkrete planer om å begynne med offentliggjøring.

– Da overser de pasientens interesse. For pasienten er det jo interessant å se hvilke sykehus som spør seg hva som gikk feil, hvorfor og hva kan vi lære av det. Det vitner om en læringskultur, sier Anne Rygg, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Har lagt ut ni

Eksempler på hendelser det er snakk om kan være en ambulanse som er forsinket, eller en operatør på AMK som gjør en feilvurdering når noen ringer inn en nødmelding.

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus og omfatter Ullevål og Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Her skjer det hvert år omlag 700 alvorlige hendelser som meldes til myndighetene, men bare ni av disse er til nå også lagt ut på internett, tilgjengelig for deg og meg.

Baalsrud ved OUS sier de vil gjøre flere av disse nesten-ulykkene tilgjengelig for publikum.

– Men vi kommer ikke til å rapportere inn alle hendelsene. Jeg har sett eksempler på saker som er åpenbart identifiserbare, og ifølge vårt personvernreglement er det da ikke greit å legge ut disse opplysningene.

Tror på åpenhet

3-3 meldinger om uønskede hendelser

Ahus informerer på sine hjemmesider om så å si alle sykehusets 350 nestenulykker i løpet av et år.

Foto: Skjermdump fra Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er halvparten så stort som OUS, men på sine hjemmesider informerer de om så å si alle sykehusets 350 nestenulykker i løpet av et år.

Viseadministrerende direktør Stein Vaaler ved Ahus tror åpenhet om feil og nestenulykker er viktig for at sykehus skal kunne lære og bli bedre.

– Vi offentliggjør alle unntatt selvmord og et lite antall meldinger hvor det er stor risiko for gjenkjennelse i det offentlige rom.

– Du tror ikke det bekymrer pasientene når dere offentliggjør feilene deres?

– Nei. Det å ha en åpenhetskultur, og fortelle om hvordan forholdene virkelig er, tror jeg skaper sikkerhet for våre pasienter.

– Snakk med andre sykehus

Pasientombudet for Akershus er glad for at Ahus velger å offentliggjøre så mange hendelser.

– Det er med på å bedre pasientsikkerheten på sikt. Det gjør også befolkningen klar over at det uansett omstendigheter aldri er risikofritt å bli syk eller å komme på sykehus. Jeg er for åpenhet om disse hendelsene, det er bra for alle parter, sier Knut Fredrik Thorne.

Han mener Oslo Universitetssykehus burde prate med kollegene sine i Østfold og Akershus.

– Det var Sykehuset Østfold som forbilledlig startet med dette i sin tid, og vi anmodet Ahus om å gjøre det samme, noe de gjorde. Det synes jeg de skal ha all mulig skryt for.