Hopp til innhold

Får ikke samle insekter

Formannskapet i Sigdal vil stoppe insektinnsamler i Trillemarka. Innsamleren sjøl synes det er utrolig at de ikke vil ha mest mulig fakta om dyrelivet.

Øystein Engen og Rune Aanderaa ønsker å kartlegge det biologiske mangfoldet i Trillemarka.

Øystein Engen og Rune Aanderaa ønsker å kartlegge det biologiske mangfoldet i Trillemarka.

Foto: Mari Hvamb / NRK

Sigdalsmannen Øystein Engen er så interessert i småkrypene i Trillemarka at han ønsker å bruke fritiden til å få kartlagt hva som finnes der.

Forbausa

Engen ønsker å samle inn arter og øke kunnskapen om hva som

Øystein Engen ønsker å samle insekter.
Foto: Mari Hvamb / NRK

finnes av insekter i det omstridte området.

Fylkesmannen har gitt Engen tillatelse fordi det finnes begrenset kunnskap om insekter i Trillemarka. Men formannskapet i kommunen har trukket tillatelsen tilbake fordi de ikke vil at det skal samles inn insekter før barskogvernet er avgjort. Det har overrasket Engen.

- Jeg blir veldig forbausa, for samfunnet helt fra Stortinget og regjeringa og nedover i forvaltningsapparatet ønsker mer fokus på biologisk mangfold og mer faktakunnskaper. Og noen må jo være med på å samle inn dette her. Så beskjeden jeg fikk kom litt brått.

Inn i nasjonale databaser

Rune Aanderaa
Foto: Mari Hvamb / NRK

For at innsamlingen skal skje på en korrekt måte, gjør Øystein Engen innsamlingene og kartleggingen i samarbeid med Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Daglig leder Rune Aanderaa er en av tre veiledere der som har i oppgave å kooridnere innsatsen innenfor blant annet botanikk og sopp så ufaglærte kan drive med innsamling.

- Vi prøver å organsiere det slik at amatører som Øystein Engen får hjelp til artsbestemmelsen og kan gjøre registreringene sine så nøyaktige og korrekte som mulig, slik at dataene kan gå rett inn i nasjonale databaser, sier Aanderaa.

Han reagerer med undring på at tillatelsen er trukket tilbake.

- Det er veldig underlig at han ikke får lov. På nasjonalet nivå er det et sterkt ønske om kunnskapsbasert forvaltning. Det er skrevet ned i en stortingsmelding, og vi kan aldri få full oversikt over det biologiske mangfoldet om vi skal gjøre det profesjonelt.

- Kan vente

Formannskapet mener at Engen ikke skal gjøre denne innsamlingen før det er gjort endelig vernevedtak i Trillemarka. De har derfor bedt Fylkesmannen om å trekke tillatelsen tilbake. Ordføreren i kommunen, Knut Tore Eidal, mener innsamlingen kan vente.

- Vi synes vernevedtaket må komme først, så får vi starte opp igjen på nytt etter den tid. Slik kan vi få et nullpunkt som vi ønsker å få tydelig på plass. Det kommer stadig nye ting inn, og klart vi skal være med på det, men vi synes det er greit å få et standpunkt før innsamlinga starter. 

- Sier nei til kunnskap

- Det kommunene indirekte sier i sitt brev, er nei til kunnskap, mener Aanderaa.

Han synes det er skummelt å overtlate forvaltningen av dette området til kommunen som, ifølge han, ikke vil ha kunnskap om området de skal forvalte.

- Det er lite betryggende og dessuten bakstreversk i forhold til hva som er nasjonal politikk på området. Jeg har absolutt aldri opplevd noe liknende i andre kommuner.

Admiralsommerfugl i Trillemarka
Foto: Øystein Engen

Fortsetter innsamlingen

Øystein Engen jobber som saksbehandler i Sigdal kommune. I fjor sommer ble han tatt av som saksbehandler i saker som dreier seg om naturvern og miljøspørsmål, fordi han har hatt en tett tilknytning til naturvernforbundet. Men han føler ikke at politikerne er ute etter han nok en gang.

- Nei, men jeg synes de skyter litt over mål, denne gangen. Og det kunne kanskje vært greit å bli informert om hva som skjedde.

Øystein Engen kommer til å fortsette sin hobby med å samle inn insekter og andre laverestående dyr i Trillemarka inntil tillatelsen blir tatt fra han.

Fylkesmannen har avslått klagen fra formannskapet i Sigdal og står ved tillatelsen.

Men saken er nå sendt til behandling hos Direktoratet for naturforvaltning.

En sommerfulg i nett
Foto: Mari Hvamb / NRK