Får ikke legge fram lydopptak

Påtalemyndigheten får ikke legge fram alle lydopptak i terrorsaken mot Arfan Bhatti. Det har retten bestemt i dag.

Advokat Morten Furuholmen
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Loven krever at romavlyttingsbevis må gjelde særlig alvorlige forbrytelser som terror.

Dermed er ikke alle samtalene relevante, noe en av forsvarerne i saken, Morten Furuholmen er tilfreds med.

- Det materialet som var tenkt ført i dag er å anse som overskuddsmateriale og i seg selv brudd på lovpålagt taushetsplikt. Det er selvfølgelig en avgjørelse jeg tar til etterretning med tilfredshet, sier Furuholmen.