Får ikke kontroll på søppelbrann

Brannvesenet på Romerike har ikke kontroll etter at det begynte å brenne i en kontainer i Ausen industriområde på Frogner i Sørum. Brannen har nå spredd seg til et uteområdet med flis og trevirke. Røyken som kommer fra området ansees som giftig, men politiet har ikke sett det som nødvendig å evakuere noen ettersom nærmeste bebyggelse er 2 kilometer unna. Brannvesenet er på stedet med sju biler. Det var en stund fare for ytterligere spredning til bygningsmasse, men den er redusert.