Får ikke kjørt bort all snøen fra oslogatene

Hvert andre minutt lempes et lastebillass med snø i en lekter ved kaia i Oslo. Men det er på ingen måte nok for å få ryddet byen for de enorme mengdene med snø.

snødumper i pram,tot fra kaia, snø og mennesker i gate, skitten snø dumpes,flaske taes ut, lastebil rygger, last tømmes, snø kvernes, int reneanlegget, opperatør ved skjermer, tot av kaia med Akershusfestning

– Det er ikke nok kapasitet ved sånne snøfall, konstaterer Gerd Robsahm Kjørven, som er direktør i Bymiljøetaten.

Folk har gått på ski i sentrum den siste uka. De har gravd fram de nedsnødde bilene sine fra digre snøfonner. Men lite tyder på at all snøen vil bli fjernet fra sentrumsgatene på en god stund. Det har ført til en storm av klager.

Finner ikke gode nok deponier

Det eneste stedet kommunen kan lempe snø nå er i et snøsmelteanlegg i havna. Der renses snøen for sand, grus og søppel, før den smeltede snøen slippes ut i sjøen. Men hvis all snøen skulle dumpes i lekteren ved kaia, ville det ta opp til 60 dager før jobben var gjort, ifølge Bymiljøetaten. Så mye tid har de ikke.

Snø som ikke regnes som forurenset, for eksempel i villastrøk, kan freses. Det er langs trafikkerte veier i sentrum utfordringen ligger.

Gerd Robsahm Kjørven

Gerd Robsahm Kjørven, direktør for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Foto: Anders Fehn / NRK

Gerd Robsahm Kjørven sier Bymiljøetaten har jobbet over lengre tid med å finne steder som egner seg for deponering.

Det gjorde vi lenge før det store snøfallet kom. Men det er vanskelig. Kravene er strenge og det må være mulig å rense snøen på stedet.

Foreløpig står kommunen uten alternativer. De gamle deponiene er nedbygd, siden de ikke tilfredsstiller de nye miljøkravene. Kommunen klarer ikke å håndtere smeltevannet på en tilfredsstillende måte.

Kommunens ansvar

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt ut brev til kommunene i regionen, for å få dem til å være forberedt på eventuelle snørike vintre.

Ifølge Kari Skogen, seksjonssjef i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, tok de kontakt med kommunene allerede i 2012.

– Det er kommunens selvstendige ansvar å sørge for å ha deponeringsplasser for snø, sier hun.

– Det har vært noen snøfattige år, så dette har ikke vært høyt opp på kommunens agenda, mener Skogen.

Men direktøren i Bymiljøetaten vil ikke være med på at de har ligget på latsiden. Strenge miljøregler og en by der det stadig bygges tettere og der friarealer forsvinner, gjør det vanskelig, mener Gerd Robsahm Kjørven.

Fylkesmannen foreslår Åsland som alternativ, men ifølge Bymiljøetaten krever det omfattende miljøanalyser og grunnprøver. Det får de ikke til denne vinteren.

På ski til jobben
Foto: Jon Lahlum

Må leve med snøen

Foreløpig må oslofolk leve med høye brøytekanter og mye snø i gatene. Gerd Robsahm Kjørven må gjøre en prioritering.

– Vi prøver å få vekk den snøen som hindrer de gående, syklende, kollektivtrafikken og bilene. Og jeg håper det ikke kommer flere sånne runder med mye snø i vinter.

– Men det er ikke sånn at en by vil være snøfri. Det har man nok vendt seg til etter de siste årenes snøfattige vintre.