Får ikke flytte hjem på fire uker

Beboerne i Refneveien i Halden må vente til NVE har gjennomført sikringsarbeider før de får flytte hjem igjen.

Refneveien ras

Grunnen under det ene hjørnet av boligblokken har sunket med flere meter.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

65 personer har vært evakuert fra hjemmene sine i Refneveien siden tidlig forrige uke, etter en større utglidning av masse under boligblokken de bor i.

Kommunalsjef for teknisk avdeling Ulf Ellingsen i Halden kommune informerte i dag beboerne om de foreløpige svarene kommunen har fått fra NGI.

– De består i at det ikke er funnet kvikkleire i bunnen. Samtidig har vi også fått informasjon om at det ikke vil være aktuelt med en tilbakeflytting til blokka før massene på østsiden er stabilisert med nye tiltak, sier han til NRK.no.

En av beboerne, Lars Nordbye, sier til NRK at de har blitt fortalt at arbeidene med å utbedre grunnen starter i neste uke. Nyheter han tar med godt mot, siden det da i det minste betyr at arbeidet kommer i gang.

Venter på NGI-rapport

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal stå for jobben med utbedringene. Hvilke tiltak som må iverksettes vil NGI informere om i en rapport som trolig vil foreligge i løpet av dagen i dag.

– Det går blant annet på oppfylling av masser for å stabilisere grunnen under østsiden av blokka hvor det har vært en setningsskade, sier Ellingsen.

Ulf Ellingsen, kommunalsjef teknisk Halden

Kommunalsjef for teknisk avdeling Ulf Ellingsen i Halden kommune.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Han sier beboerne trolig ikke får flytte hjem på tidligst fire uker, og at de hadde en todelt reaksjon på informasjonen de fikk av kommunen i dag.

– Det er positivt at funnet tyder på at det ikke er kvikkleire under bygningen, og at bygget står i ro. Samtidig er det ikke hyggelig å få beskjeden om at man mest sannsynlig ikke kan flytte hjem før om rundt fire uker.

Kommunen har fortløpende kontakt med NVE og NGI, og kommer til å forholde seg til rådene som kommer derfra. Beboerne bor enn så lenge på hotell eller hos venner og familie.

– Men det er klart at dette ikke er noen tilfredsstillende situasjon for beboerne.

Les også: