Får ikke fengslet tyverimistenkte ungdommer

To beboere på Mysebu mottak for mindreårige er siktet for flere vinningsforbrytelser. Men politiet får ikke varetektsfengslet dem – både fordi de oppgir at de er under 18 år gamle, og fordi det ikke var varetektsplasser å oppdrive i dag.

Mysebu statlige mottak

To beboere på Mysen som politiet knytter til en rekke vinningslovbrudd slipper varetekt. Politiet mener de har oppgitt falsk lav alder. Men i dag var det uansett ikke plass til dem i arresten.

Foto: Tomas Berger

De to har oppgitt at de kommer fra Moldova, og er 15 og 16 år gamle. Det fester politiet liten lit til.

De ble tatt på Mørstadsenteret i Mysen for to uker siden, da politiet rykket ut etter at alarmen gikk. Politiet knytter dem også til tyverier av datamaskiner fra en Mysen-bedrift, og et boliginnbrudd i Slitu der diverse gods ble stjålet. Noe, men langt fra det meste av godset har kommet til rette igjen.

Rune Isaksen, Indre Østfold politistasjon

Politiet har et godt samarbeid med Kriminalomsorgen, og er klar over deres problemer. Men det er frustrerende når slike ting skjer, mener Rune Isaksen ved indre Østfold politistasjon.

Foto: Odd Skjerdal

Denne uken ble de også pågrepet etter butikktyverier i Mysen, og senest torsdag ble de tatt etter en ny vinningsforbrytelse i Oslo.

– Vi mener vi kan knytte dem til flere vinningsforhold de siste ukene her i indre Østfold, og også i Oslo, bekrefter Rune Isaksen, politioverbetjent ved indre Østfold politistasjon.

Kan ikke sette mindreårige i varetekt

Men i og med at de oppgir at de er mindreårige, så kan ikke politiet sette dem i varetekt. Siden politiet lenge har mistenkt dem for å være minst 18 år gamle, har de i samarbeid med helsevesenet fått gjennomført en foreløpig aldersvurdering.

– Vi har ikke kunne pågripe og bruke tvangsmidler mot dem fordi de har oppgitt å være under atten år, sier Isaksen.

– Vi har hatt sterk mistanke om at det ikke stemmer at de er 15 og 16 år gamle, og har fått gjort en foreløpig alderstesting i samarbeid med helsevesenet. Resultatet er at de antageligvis er over 18 år, og da har vi et ønske om å fremstille dem for varetektsfengsling. Både på grunn av unndragelses- og gjentagelsesfare.

Må slippe dem fri etter avhør

Og her møter politiet problem nummer to: Mangelen på varetektsplasser. I dag har de fått beskjed fra Kriminalomsorgen at det ikke er noe sted å sette in de to, derfor bortfaller hele poenget med å be om et fengslingsmøte.

Dette er det femte tilfellet i løpet av de tre siste ukene der vi på grunn av plassmangel må slippe personer som vi mener samfunnet hadde vært best tjent med å plassere i varetekt.

Rune Isaksen, politioverbetjent indre Østfold

– Straffesaksmessig mener vi at dette er svært uheldig, sier Isaksen.

– Vi har sterk mistanke om at de kan unndra seg videre forfølgning, og vi ser også at det er en gjentagelsesfare. Så nå er ballen spilt over til UDI, som tar den videre oppfølgingen i asylsakene deres.

– Vi har et godt samarbeid med Kriminalomsorgen, og har respekt for deres utfordring. Selv om vi blir litt frustrerte over plassmangelen, understreker politioverbetjenten.

– Dette er det femte tilfellet i løpet av de tre siste ukene der vi på grunn av plassmangel må slippe personer som vi mener samfunnet hadde vært best tjent med å plassere i varetekt.

Straffesaksmessig mener vi at dette er svært uheldig.

Rune Isaksen, politioverbetjent indre Østfold

Mysebu kan ikke kommentere

De to er altså beboere ved Mysebu mottak for mindreårige asylsøkere. Isaksen opplyser om at politiet er i god dialog med Mysebu, og at de skal ta grep i saken. På Mysebu mottak får imidlertid ikke NRK Østfold svar på sine spørsmål. Daglig leder Berit Albrecht sier hun ikke har mandat til å kommentere saker som angår beboerne.

Politiet har vært innom lignende problemstillinger tidligere, men ikke i et slikt omfang.

– Vi har fra tid til annen hatt mistanke om at ikke alle på Mysebu er under 18 år. Men der har vi en god dialog med mottaket, og jobber målrettet for å bedre rutinene.

Mer som ikke stemmer?

Politiet har også kontaktet Utlendingsdirektoratet. Isaksen kan ikke snakke for UDI, men er av den oppfatning at slike politisaker neppe taler til fordel for de to, når søknadene om å bli innvilget asyl i Norge skal behandles.

Isaksen spør seg også om nasjonaliteten de to har oppgitt er riktig.

– Det krever videre undersøkelser. Det er grunn til å stille spørsmål til dette også i og med at vi mener de har oppgitt feil alder, sier Isaksen.

– Da kan også asylsøkergrunnlaget endres.

Begrenset hva UDI kan gjøre

UDI kan heller ikke kommentere enkeltsaker, men skriver på generelt grunnlag i en e-post til NRK at det er viktig å få luket bort de som lyver på alderen, ikke minst for å beskytte de reelt mindreårige på mottakene.

– Blant de viktigste grepene som har blitt gjort, er innføring av tidligere aldersundersøkelser slik at vi tidligere i prosessen kan flytte ut overårige fra mottak for enslige mindreårige, skriver seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen til NRK.

Mottaket kan imidlertid ikke innføre tiltak som husarrest for de to mistenkte, sier UDI.

– Det å bo i asylmottak er et frivillig tilbud i Norge. Mottaket har ikke mandat til å holde igjen beboere med tvang. I saker der asylsøkere er mistenkt for kriminelle handlinger er det politiet som må ta stilling til hvilke strafferettslige tiltak som skal iverksettes.