Får ikke endre markagrensa

Rælingen kommune får ikke endre markagrensa for å skaffe plass til en utvidelse av sykehjemmet på Løvenstad.

Endringen av grensen er et av flere forslag som 12 kommuner rundt Oslo har kommet med før markagrensa skal justeres i en ny forskrift.

Miljøverndepartementet er negative til mange av forslagene fordi de er for omfattende.

Departementet reagerer også på at forslagene på andre måter er i strid med markaloven fra 2009.