Får ikke endre markagrensa

Kommunene rundt Oslo har bedt om mange endringer av markagrensa når den skal justeres. Miljøverndepartementet sier stort sett nei, og viser til Markaloven.

Øivind Sand

Ordfører i Rælingen, Øivind Sand (Ap) synes ikke kommunene blir hørt.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Øivind Sand (Ap) er ordfører i Rælingen, og mener mange fornuftige grenseendringer ikke blir noe av, fordi Markaloven bare tillater små justeringer. De nye forskriftene om grensa skal ut på høring fram til juni.

- Dette illusterer kommunenes gamle poeng om at de burde vært tatt med på råd om markagrensa, før loven gjorde endringer umulig, mener Øivind Sand (Ap), ordfører i Rælingen.

Sand representerer romerikskommunene i Markarådet. Markaloven ble vedtatt i 2009.

– Spill for galleriet

Han synes argumentene fra Miljøverndepartementet biter seg selv i halen.

– Vi fikk først en høring etter at Markaloven er vedtatt, og kommer med forslag. Så sier departementet nei, fordi Markaloven har bestemt at endringene ikke gjøres, og henviser til loven. Og da blir jo ikke dette en høring, det blir bare et spill for galleriet, sier Sand.

Rælingen kommune har foreslått sju grenseendringer, blant annet vil de ha mulighet for å utvide sykehjemmet på Løvenstad, som ligger helt inntil skogbrynet. Departementet sier nei fordi det ikke er lov å ta et område ut av Marka for å bruke det til virksomhet som ellers ville vært forbudt etter Markaloven.

Mange kommuner får også avslag fordi områder de foreslår tatt ut av Marka, er for store til at loven tillater det.

– Mange vil bli skuffet

– Jeg tror nok mange kommuner vil bli skuffet. Det er veldig mange viktige arealbiter som kommunene foreslår tatt ut av Marka, og også inn i Marka, som ikke departementet støtter, sier ordfører i Rælingen Øivind Sand.

– Loven skal beskytte Marka

Audun Garberg

Politisk rådgiver i Miljødepartementet, Audun Garberg, sier at det bare er åpnet for små justeringer.

Foto: STUEDAL / regjeringen.no

– Vi har fastsatt grensen for Marka i lovs form, og det er gjort av Stortinget nettopp for å beskytte mot utbygging. Men så er det åpnet for mindre justeringer, og det er det vi er i ferd med å gjøre nå, sier Audun Garberg.

Han er politisk rådgiver i Miljødepartementet, og mener at dette ikke bør komme som noen stor overraskelse.

47 av 61 forslag får nei

Garberg forteller at departementet har fått inn 68 forslag til grensejusteringer fra Oslo og kommunene rundt. Av disse har Miljøverndepartementet støttet 27 forslag helt eller delvis. 41 av forslagene får nei fordi de er for omfattende eller på annen måte er i strid med Markaloven fra 2009.

I alt har 12 kommuner foreslått endringer.