Hopp til innhold

Får ikke advare gravide mot å snuse

Snusleverandør ville sette gravid-advarsel på snusboksene sine, men fikk avslag fra Helsedirektoratet.

De nye snusboksene

ADVARSEL: Snusleverandøren søkte om å sette på et ekstramerke på baksiden der advarselsteksten er, for å kunne informere gravide kvinner at de ikke skulle bruke snus.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det syns vi er veldig rart. Vi skjønner jo at de ønsker å ha standariserte bokser, men det burde ikke stoppe dem fra å ha sunn fornuft på boksen, sier Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør, i Swedish Match Norge AS.

Snusleverandøren søkte om dispensasjon fra reglene for å kunne sette på denne advarselen

Fikk ikke lov til å ha dette gravidmerket på snusbokser.

Dette merket sendte den norske snusleverandøren til Helsedirektoratet som et eksempel på hvordan "gravid-advarselet" kunne se ut.

Foto: Swedish Match Norge AS

Det gjorde de for å kunne informere gravide kvinner om at de ikke skal bruke snus. Det ville da kun gjelde de produktene leverandøren selger i Norge.

Ifølge merkevareforskriften skal alle snusbokser utformes likt. Dette er noe av hovedgrunnen til at de fikk avslag, kommer det fram i brevet fra Helsedirektoratet.

Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge.

MERKELIG: Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør, i Swedish Match Norge AS, sier han syns svaret fra Helsedirektoratet er merkelig. De har ikke bestemt seg for om de vil søke på nytt senere.

Foto: Swedish Match Norge AS

– Skal ikke bruke snus

– Vi har lenge sagt at vi er enige med Helsedirektoratet i at gravide kvinner ikke skal bruke snus eller noen annen form for nikotin. Dette har stått på nettsiden vår i mange år. Da tenkte vi at det også var greit at det står på snusboksen. Det fikk vi altså nei til, sier Erlimo.

Da snusbokser og røykpakker i Norge ble grønne og helt like for tre år siden, ble det mye diskusjon. Årsaken til at de ble endret var at man ønsker at færre skal bruke tobakk.

Noen mente at å endre hvordan boksene så ut, ikke ville ha noen effekt og at folk ville snuse og røyke likevel.

– Vil komme flere advarsler

– Det vil komme nye helseadvarsler i tekst og omfang når det nye tobakksdirektivet trer i kraft i Norge, skriver avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave i en e-post.

Linhave håper det vil tre i kraft rundt årsskiftet.

– Vi mener dette er et interessant innspill som vi vil ta med oss i videre arbeid med merkebestemmelsene.

Utover det kunne ikke Helsedirektoratet svare på spørsmål fra NRK.

Jakob Linhave

TAR DET MED VIDERE: Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave sier det er et interessant innspill.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Snus blant unge øker

Det har vært en økning i antall unge som bruker snus daglig de siste ti årene, ifølge Helsedirektoratet. 20 prosent av unge i Norge snuser daglig. I tillegg sier 7 prosent at de bruker snus av og til.

Det er flere menn enn kvinner som snuser, men forskjellene har blitt mindre i løpet av årene.

Økningen i snusbruk har vært størst blant kvinner de siste ti årene, men snusbruk blant gravide har ikke blitt kartlagt til nå.