Får fritidsområde i stedet for parkering

Et gammelt militærområde i Ski skulle brukes til parkering. Men det var før barna ble spurt.

Barn på Ski

Philip Henrik Stephenson – som står opp ned, Eskil Restad Havsjømoen, Ingrid Kapstad Østgulen og Iben Rand gleder seg til det blir mer liv i magasinleiren. I dag er den mørk og skummel på kveldstid, mener de.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Det hadde vært kult med en turnplass her, med sand som man kan lande på, sier Philip Henrik Stephenson.

Ingrid Kapstad Østgulen og Iben Rand vil gjerne ha en kafé. Da blir stedet mer åpent og folk vil treffes her. Det er koselig, mener jentene.

Og meningene deres er tatt på alvor av kommunen.

For da et nedlagt militærområde sentralt i Ski skulle bygges ut, bestemte Ski kommune å ta med barna på råd.

Gjennom kartleggingsverktøyet Barnetråkk, som er utviklet av Norsk design og arkitektursenter, fikk kommunen vite hvordan de yngste innbyggerne bruker området.

Skoleelever fra 5 til 10 klasse i Ski plottet inn informasjon om alt fra skolevei til lekeområder.

Endret holdning

– Høyst sannsynlig ville det blitt parkering i vognhallene, sier arealplanlegger Ellen Flatøy i Ski kommune.

Nå er parkering byttet ut med kulturaktiviteter, idrett og muligheter for kafé.

Ellen Flatøy

Vi har god kartlegging på hvor elgen går og hjorten tråkker. Men hvor barn oppholder seg, har vi egentlig ikke visst noe særlig om sier Ellen Flatøy, arealplanlegger i Ski kommune.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Etter at barna kom inn gjennom barnetråkkregistreringene, endret utbyggerne holdning til hva området kan brukes til, forteller Flatøy.

Barn høres sjelden

Ski er en av tre kommuner som nå følges nøye av Norsk institutt for by- og regionforskning. NIBR forsker på om undersøkelser av typen Barnetråkk har noen betydning.

De andre kommunene er Bodø og Giske.

– Barn involveres i altfor liten grad i planleggingen av lokalsamfunn. Vi ønsker at barn skal være aktive i nærmiljøet sitt, da må planene ta hensyn til det, sier forsker Gro Sandkjær Hanssen.

Gro Sandkjær Hanssen

Ved å bruke metoder som Barnetråkk får planleggerne inn ekstremt viktig kunnskap om lokalmiljøet, mener Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Kjenner stedet best

Ole Falk Frederiksen i Civitas representerer utbyggeren i Ski. Han skryter av kommunen som fikk inn mange data fra barna, som de systematiserte og gjorde tilgjengelige.

­– Barna er de som kjenner lokalmiljøet best. Barnetråkkundersøkelsen gjorde oss sikre på at de valgene vi tok var riktighet, sier Falk Fredriksen.

Og sjetteklassingene ved Finstad skole, som ligger rett ved militærområdet, er glade for å ha blitt spurt.

– Barn har tanker som kan være fine for voksne å vite om, sier Eskil Restad Havsjømoen.

Militærleir i Ski

Da det nedlagte militærområdet sentralt i Ski skulle bygges ut, bestemte Ski kommune å ta med barna på råd.

Foto: Else Karine Archer / NRK