Får fortsette med revehold og hitrening

Mattilsynet har opphevet vedtaket om avvikling av et revehold i Drøbak. Nå etterlyser Norsk Kennel Klub nasjonale retningslinjer for hold og bruk av rev til hitrening.

Rev i bur

Mattilsynet i Østfold og Follo var på tilsyn hos denne reven i sommer. NKK opplyser at reven ble flyttet i november i fjor til en innendørs kennel på rundt 10 kvadratmeter med tilgang til utendørs innhegning på 45 kvadratmeter.

Foto: Matilsynet Østfold og Follo

Det var i fjor sommer at Mattilsynet i Østfold og Follo var på et revetilsyn hos en fire år gammel gullrevtispe som brukes til hitrening.

Hitrening foregår ved at reven settes i en kasse slik at jakthunder kan få øve seg på å møte en levende rev.

Les også:

Mente Mattilsynet gjorde tilfeldig vurdering

Ifølge tilsynsrapporten beveget ikke reven seg under tilsynet. De som var på tilsyn mente reven peste og var ujevn i pelsen. De savnet også liggehyller i buret og skrev at reven burde hatt aktivitetsobjekter.

I konklusjonen skrev de at «hitrening med hund ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og at all hold av rev utenom pelsproduksjon ikke er i tråd med dyrevelferdsregelverket».

Gullreven er eid av Norsk Terrier Klub (NTK). De mener vedtaket ble fattet på misvisende grunnlag og at Mattilsynet gjorde en tilfeldig vurdering. De stilte seg blant annet kritisk til at tilsynsfolkene ikke var med på treningen, men kun så reven i buret hvor den bodde.

– Ikke godt nok grunnlag

Maria Været Veggeland, seniorrådgiver ved seksjon dyrevelferd hos hovedkontoret til Mattilsynet, sier at de ikke hadde godt nok grunnlag for å avvikle dyreholdet.

– Observasjonene som var gjort på stedet, og informasjonen som forelå om holdet og treningen av den aktuelle reven, ga etter vår vurdering ikke grunnlag for et så inngripende vedtak som å avvikle hele dyreholdet, sier hun til NRK.

I det nye vedtaket står det blant annet at dyrevelferdsloven ikke inneholder noe eksplisitt forbud mot hitrening. De skriver blant annet at «dersom alt hold og bruk av rev til hitrening skal være forbudt etter dyrevelferdsloven, må det innføres et generelt forbud mot denne aktiviteten i lov eller forskrift».

– Hvis det hadde vært et konkret forbud i regelverket vårt mot den aktiviteten, hadde ikke det første vedtaket vært feil. Men når det ikke finnes spesielle regler for dette området, må man se på det aktuelle tilfellet og så gjøre en vurdering. Vi mente Mattilsynet i Østfold og Follo hadde vurdert litt for strengt i forhold til det de hadde observert på tilsyn og opplysninger om hvordan reven ble brukt, sier hun.

Ønsker nasjonale retningslinjer

Gullrev

Reven har blitt flyttet og blir nå godt passet på ifølge Norsk Kennel Klub.

Foto: Norsk Kenel Klub

Etter at NRK skrev om hitrening i november, ble den aktuelle reven i Drøbak flyttet til en innendørs kennel med større plass. Administrerende direktør i Norsk Kennel Klub, Trine C. Hage, skriver at de nå jobber med nye skisser og arbeidsplan for en permanent oppstalling for å gjøre forholdene optimalt tilpasset.

Nå ønsker de nasjonale retningslinjer for hitrening.

– Norsk Kennel Klub har tidligere invitert både Mattilsynet og Miljødirektoratet til møter for å få på plass tydelige, omforente og nasjonale retningslinjer ved hold og bruk av rev til hitrening. Vi håper avslutningen av denne enkeltsaken nå medfører at vi kan komme i en slik dialog. NKKs medlemsklubber har egne interne retningslinjer for hold og bruk av rev for hitrening. NKK vil presentere disse retningslinjene for Mattilsynet og Miljødirektoratet ved anledning, skriver Hage.

Maria Været Veggeland, seniorrådgiver i Mattilsynet, sier at det er for tidlig å si noe om de vil foreslå endringer i regelverket.