Havnearbeidere vant i lagmannsretten

Havnearbeiderne vant mot Holship i Lagmannsretten og kan fortsette boikotter på Drammen Havn.

Holship har lokaler i Drammen havn

Holship vil bruke egne ansatte til lossing og lasting ved Drammen havn.

Foto: Harald Inderhaug

Holships advokat Nicolay Skarning i Kvale sier til NRK at boikotter mot Holship vil som før, bli møtt med alle tilgjengelige rettslige midler, også anke til Høyesterett.

– Vi mener dommen fra lagmannsretten bygger på den gamle rett og er feil.

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning er Holships advokat.

Foto: Kvale advokatforma

Skarning sier Bedriftsforbundet støtter Holship fullt og helt og derfor er selskapet innstilt på å gå videre.

– Saken er viktig for hele norsk næringsliv.

Fornøyde havnearbeidere

Retten bygger på en dom fra Høyesterett i 1997. Den såkalte Sola-dommen som slår fast at boikott er et lovlig kampmiddel.

– Dommen fra lagmannsretten er så klar, så vi er veldig glade, sier forbundsleder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Han sier havnearbeiderene i Drammen vil fortsette med blokkader av skip fra Holship.

– Ja, så lenge selskapet har skip som skal lastes og losses i Drammen, mener vi dette skal gjøres av norske havnearbeidere, så vi vil fortsette boikottene slik lagmannsretten har sagt vi kan.

Anket til lagmannsretten

Drammen tingrett har slått fast at Transportarbeiderforbundet har lov til å boikotte spedisjonsfirmaet Holship.

Les også: Havnestriden i lagmannsretten

Transportarbeiderforbundet ville bruke boikott som et virkemiddel for å få selskapet til å inngå tariffavtaler med innleide havnearbeidere. Holship som fører varer ut og inn av Drammen havn, anket avgjørelsen.

Drammen havn

Lagmannsretten gir havnearbeiderne medhold i saken om boikott av selskapet Holship som vil bruke egne ansatte til arbeid i havnen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Og nå har altså lagmannsretten også gitt havnearbeiderne medhold i at boikott kan brukes som virkemiddel. Borgarting lagmannsrett behandlet saken om lovlighet av varslet boikott i august.

Les også: Norsk havnestrid klaget inn til Europarådet

Lang konflikt


Det danske selskapet Holship sin norske avdeling i Drammen har siden i fjor vår ligget i konflikt med Transportarbeiderforbundet fordi de ikke ønsker å bruke de registrerte losse- og lastearbeiderne ved Drammen havn.

Les også: Aksjonerte mot Holship