Nye E134 gjennom Kongsberg får fire rundkjøringer

Kjørende på nye E134 gjennom Kongsberg vil bli møtt med fire rundkjøringer i rask rekkefølge. Det vil sinke gjennomfartstrafikken.

Nye E 134 får fire rundkjøringer i Kongsberg

Nye E 134 får fire rundkjøringer i Kongsberg. Kartet viser tre av rundkjøringene på nye E134 gjennom Kongsberg.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Alle som har kjørt på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund vet hvordan rundkjøringer virker på trafikkflyten. Her ligger det fire rundkjøringer etter hverandre på seks kilometer. Med mindre det er svært lite trafikk, reduseres hastigheten ned mot null ved passering av rundkjøringene. Ofte er det kø både ut og inn.

– Når det blir så mange rundkjøringer så er ikke det bra, det gjør noe med trafikken. sier Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Han mener det burde lages skikkelige avkjørings- og påkjøringsfelter.

Perler på ei snor


Men han får neppe gjort noe med nye E134 gjennom Kongsberg som skal påbegynnes neste år. Det skal bygges 13,2 kilometer firefelts motorvei til tre milliarder kroner. Med rundkjøringer.

Tre rundkjøringer kommer som perler på ei snor der den nye veien skal krysse Lågen. En fjerde kommer på Trollerudmoen, ca tre kilometer lenger vest.

Den nye strekningen av E 134 gjennom Kongsberg

Her kommer tunellen ut av fjellet under Sørlandsbanen. Ved tunellutløpet blir det rundkjøring med tilknytning til Kongsberg sentrum.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Når du kommer fra Hokksund møter du den første rundkjøringen ved Tislegård. Her er det ikke plass til mer, her er det bebyggelse, det er jernbanelinje og det er Lågen, det er vanskelig å flytte på noe av dette, derfor må vi bygge rundkjøring, sier Evie Kvisberglien. Hun er fungerende prosjektleder på E134-anlegget gjennom Kongsberg.

Prosjektleder

Det er rett og slett ikke plass til andre kryssløsninger på grunn av topografien og fordi veien går i så bynært område, sier Evie Kvisberglien, fungerende prosjektleder på E134 gjennom Kongsber

Foto: Ingar Andereassen / NRK

Ikke plass til andre løsninger

Og det samme gjelder når veien skal føres over Lågen ved Gomsrud. Her kommer den nye veien tett på Kongsberg Teknologipark som også får tilknytning via rundkjøring.

– Det er mange som skal ut og inn av Teknologiparken hver dag og dette er bynært med vanskelig topografi, så her ville det uansett bli lavere hastighet. Det ville rett og slett ikke være plass til andre løsninger i disse områdene, forklarer Evie Kvisberglien.

– Skulle man hatt høyere hastighet og raskere trafikkflyt måtte man bygd veien lenger unna sentrum?

– Ja, det måtte vi ha gjort. Men nå er jo saken at Teknologiparken ligger nær byen og det er dit flere tusen mennesker skal hver dag. Da er det lite hensiktsmessig å legge veien et annet sted.

 Her ved gangbrua Bølgen over til Kongsberg Teknologipark skal det bygges to rundkjøringer på nye E1

Her ved gangbrua Bølgen over til Kongsberg Teknologipark skal det bygges to rundkjøringer på nye E134, en på hver side av Lågen.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Ønsker mer stalig styring


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa på Dagsnytt 18 tirsdag i forrige uke at regjeringen ønsker sterkere statlig styring av trasevalg. Han sa også at det må tas mer hensyn til gjennomfartstrafikken ved å legge hovedveier utenom bysentrum og tettsteder.

På Sokna har nye riksvei sju blitt lagt gjennom sentrum med 40-sone og fartshumper. Slik skal det ikke gjøres, mener regjeringen.


– Det kan virke som noen i Statens Vegvesen har blitt veldig glade i rundkjøringer, men det er ikke sikkert det løser alle utfordringer. Det er i alle fall tilbakemeldinger jeg får fra yrkessjåfører som lever på veien, sier Bård Hoksrud (Frp).

Les også : E134 i Kongsberg kan bli forsinket


Høyere fartsgrenser

– Hadde dette veiprosjektet gjennom Kongsberg sett annerledes ut hvis dere hadde sittet ved rattet da anlegget ble planlagt?

– Jeg skal være forsiktig med å si at det hadde blitt det, men både jeg og statsråden er opptatt av å legge hovedveier utenfor bykjerner og at vi skal sørge for høyere fartsgrenser. Fordi dette er transportårer mellom de viktigste byene i Norge, sier Bård Hoksrud.