Får ballettlinje i ungdomsskolen

Onsdag informerte byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, om at det nå skal satses på ballett på grunnskolenivå.

Ballettaudition
Foto: Vibeke Ravndal / NRK

- Vi kan ikke være bekjent med at man ikke kan rekruttere blant norske dansere til Nasjonalballetten. Dette grunnskole-tilbudet har de i flere andre land.

- Derfor har jeg tatt et initiativ nå om at Oslo, som eneste kommune i landet, skal etablere et tilbud om å starte profesjonelle ballettstudier allerede på ungdomskolen, sier Ødegaard.

Hør reportasjen her:

Oppretter ballettlinje i ungdomsskolen

Eneste landet uten grunnutdanning

Tåspissdans

Det kan allerede fra høsten av bli oppprettet en egen ballettlinje ved en ungdomsskole i Oslo.

Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Lederen for ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett, Knut Breder er svært fornøyd med nyheten som i følge byråden vil gjennomføres så raskt som det er praktisk mulig.

- Vi har gjennom en årrekke nå og overfor ulike myndigheter frontet behovet for en offentlig integrert grunnutdanning i ballett. Vi har dessuten vært med å utarbeide rapporter for både Utdanningsdepartementet og Oslo kommune. Ikke minst sa vi tydelig fra om dette da vedtaket om å bygge ny opera var klart og en visste at det ville bli flere kontrakter å fordele i Nasjonalballetten.

- Norge har vært omtrent det eneste europeiske landet som ikke har noen offentlig integrert grunnutdanning i ballett fra 8-10 årsalderen og nå merker vi tydelig konsekvensene av dette, sier han.

Rekrutteringsproblemer

I februar i fjor skrev Aftenposten oppløftende nytt for norske dansere. Med nytt operahus mente artikkelforfatter, Anette Aasheim, at ballettsjef Espen Giljane kunne love to nye stillinger allerede neste år, og til sammen 64 stillinger innen 2010, en betraktelig økning fra dagens ca. 50.

Det var andre takter, derimot, når Giljane tok i mot danserne ved audition til Den Norske Nasjonalballett i år. På prøvedansen 26. januar var det ingen norske dansere som greide å smyge seg gjennom det smale nåløyet til ballettsjefen.

- Vil få store ringvirkninger

- En god andel av Nasjonalballetten bør være norske, og i dag har vi et rekrutteringsantall som er mindre enn behovet, mener Breder.

Han tror derimot at en satsing på grunnskole-nivå vil gi store ringvirkninger i rekrutteringen i årene som kommer.

Torger Ødegaard

Torger Ødegaard

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Ødegaard kunne fortelle at ballettklassen i første omgang vil være en gruppe med rundt 15 elever, både gutter og jenter. Og den faglige delen av danseopplæringen vil ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett stå for, i følge Ødegaard. Danseklassene skal da være en integrert del av skoledagen.

- Større bredde på toppnivå

- Mangelen på kunnskap om dans, hva som skal til for å lykkes og hvilket internasjonalt nivå vi konkurrerer med, illustreres tydelig ved at norske skolemyndigheter har levd i den tro at yrkesrettet fagutdanning i dans begynner etter videregående skole, og dermed blant annet holder på at danselinjene skal være allmenndannende og ikke spesialiserende.

- Det er det samme som i norsk skoles problemområder lesing, skriving og regning. I dans er det også grunnlaget som legges tidlig i opplæringen som er styrende for hvilket nivå en til slutt kan nå, sier Breder.

Han tror at en mer tilrettelagt grunnutdanning vil gi større bredde på toppnivå og derved flere i Nasjonalballetten. Ikke minst mener han det vil bety mye for rekrutteringen av gutter.

- For guttene er kanskje de som aller mest merker dansens svake stilling innen norsk kulturliv, legger han til.

Mulighet for alle talenter

Ballettmester ved Nasjonalballetten, Jahn Magnus Johansen, synes nyheten lover svært godt, og mener det kan snu på problemet med at kun ressurssterke og pengesterke foreldre kan sende barna sine på ballettskoler.

- Dette gir en mulighet for alle barn og ungdom som har talent. Nå kan skolen konsentrere seg om å utvikle og finne talenter, hvor enn de er fra. Og hittil har kanskje ikke det vært prioritert, fordi det har vært et pengespørsmål.

Nasjonale opptak

Ødegaard vil få i gang prosjektet så raskt som mulig.

- Kan vi komme i gang allerede fra høsten så er det veldig positivt, eller så blir det fra neste år av. Det vil vel også være et tilbud som etter hvert vil være åpent for søkere utenfor Oslo kommune.