Hopp til innhold

Fant unike hellemalerier i Moss – men holder stedet hemmelig

Flere tusen år gamle malerier funnet på stein i Moss. Men arkeologene vil helst ikke at folk besøker stedet.

Fargeforsterket bilde av steinen der det ble funnet hellemalerier. I Moss.
Steinen det ble funnet hellemalerier på. I Moss.

Steinen i Moss der det ble funnet hellemalerier. Det ene bildet er fargeforsterket slik at maleriene kommer bedre til syne.

For første gang er det funnet hellemalerier i Viken. Maleriene forestiller mennesker, hjortedyr og båter, og er sannsynligvis mellom 2000 og 4000 år gamle.

– Vi tror det er fra bronsealderen, men vi har en del jobb igjen for å få en sikker datering, sier seniorforsker Jan Magne Gjerde ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Figurene er vanskelige å se med det blotte øye. Men når arkeologene bruker digitale hjelpemidler, kommer de tydeligere fram (se bildesveip øverst i saken).

Spor fra gamle dager

Mens helleristninger er hugget inn i stein, er hellemalerier malt av menneskehender. Tidligere funn har vist at malingen trolig er en blanding av fett og oker, som er en rødlig stein som er blitt knust til støv.

Figurene ble oppdaget av Tormod Fjell, som ikke er ukjent med spor fra gamle dager. Sammen med to kompiser har han jaktet på helleristninger i flere år:

– En grunn til at det er bevart er at fargen har trukket inn i berget. En annen grunn er at det er et lite overheng over maleriene som gjør at de er blitt beskyttet fra vær og vind, sier Gjerde.

Men selv om arkeologene er begeistret, er de såpass vage at de bare forteller at funnstedet ligger i Moss kommune.

– Dette er et veldig sårbart kulturminne, og vi vil at færrest mulig kommer hit. Hvis noen brenner bål eller klatrer på steinen, kan de ødelegge maleriene for alltid, sier Jone Kile-Vesik, arkeolog i Viken fylkeskommune.

Jan Magne Gjerde, NIKU, og Jone Kile-Vesik, Viken fylkeskommune, på funnstedet i Moss kommune.

Jan Magne Gjerde fra Niku og Jone Kile-Vesik fra Viken fylkeskommune er begeistret over hellemaleri-funnet.

Foto: Hallvard Mørk Tvete/Viken fylkeskommune

– Gå på tur!

Jan Magne Gjerde forteller at det er rundt 100 steder i Norge hvor det er funnet hellemalerier. I Telemark er det funnet fem steder. På svensk side mellom Töcksfors og Göteborg er det åtte steder.

Mellom der ligger Viken som hittil ikke har hatt noen. Gjerde er sikker på at det finnes mer.

– Jeg oppfordrer folk til å gå på tur, se etter rustfarger på steinene som kan ligne figurer og melde fra til fylkeskommunen. Det er helt klart at det er masse mer i området, sier han.